Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Läckage kan ha smutsat Ingåvatten

Från 2014
Uppdaterad 02.04.2014 10:07.
En lång låg röd byggnad.En bil står parkerad utanför. Grått vinterväder, lite snö.
Bildtext Vattenreningsverket i Ingå finns i Joddböle.

Ingåvattnet kloreras som bäst eftersom man hittat koliforma bakterier i hushållsvattnet. Vattenverket i Ingå har hittat ett läckage som kan ha orsakat problemet, säger Ilmari Viljanen som är vattenverkschef.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Förra veckan hittade vi ett ganska stort läckage i Torpområdet. Det är åtgärdat nu. Om bakterierna kommit den vägen så är det förstås åtgärdat, men det är svårt att säga. Det finns en möjlighet att det är den vägen.

Läckaget var i ledningsnätet i Torpområdet. Men överlag borde rörnätet vara i någorlunda bra skick, säger Viljanen.

- Det gjordes en kartering för något år sedan och den visade inte på något alarmerande. Det är tråkigt att det blir läckage då och då, vi måste göra behövliga saneringsåtgärder.

Ofta bakterier i vattnet i Ingå

De senaste åren har det upprepade gånger funnits bakterier i Ingåvattnet. Många Ingåbor frågar sig därför hurudant skicket är på både vattentorn och vattenledningsnät.

Tornet är i normalt skick, men några större renoveringar har inte gjorts sedan det byggdes på 1970-talet, säger vattenverkschef Viljanen.

- Det kan hända att inom någon slags framtid måste det göras en noggrannare kondititionsgranskning av vattentornet. Vissa konstruktioner kanske behöver större åtgärder.

Ligger problemet i filttaket eller vattnentornet?

En del Ingåbor har också undrat över om det exempelvis kan läcka från det gamla filltaket. Men det säger Viljanen att är i skick.

- Filten är i bra skick, det kommer inte in vatten den vägen.

Vattentorn ska också tvättas med jämna mellanrum.

- Men det finns inga föreskrifter hur ofta. Vi har tvättat med ett par års mellanrum. Senast tvättade vi 2011 och nu tvättade och desinficerade vi förra veckans torsdag.

Ingen har insjuknat

Till Viljanens kännedom har inga sjukdomsfall kommit av de koliforma bakterierna.

- Det var inte en sjukdomsalstrande bakterie och i så liten mängd så jag tror inte det har uppstått några sjukdomsfall av det här.

Vad vill du säga Ingåborna - kan man lita på Ingåvattnet om proven visar sig vara i skick?

- Jo, det tas hela tiden prov och vi följer upp kvaliteten. Vi meddelar genast om det skulle vara så att kvaliteten inte är vad den borde vara.

Underhållskloreringen har pågått i två veckor och pågår ännu. Nya prov har tagits och svar på dem kommer inom kort. Om de visar bra avslutas kloreringen.

2014: Ingåvattnet kloreras
2013: Nu kan Ingåvattnet drickas igen
2012: Rent dricksvatten i Ingå igen
2006: Fortsätt koka dricksvattnet i Ingå