Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oljesaneringen fortsätter idag

Från 2014
Uppdaterad 02.04.2014 12:48.
detalj av arla-ingmans fabriksbyggnad i sibbo
Bildtext Det var på Ingmans fabriksområde som tanken läckte.

Idag inleds saneringen av marken vid den oljecistern i Sibbo som började läcka på tisdag.

Asfaltytan kring oljecisternen måste brytas upp och marken grävas upp för att få bort nedsmutsad jord. Arbetet kommer att pågå tills marken är fri från föroreningar. En liten mängd olja har läckt ut på marken och en sugbil är beställd för onsdag för att suga upp oljan.

Räddningsverket arbetade på tisdag med att tömma den läckande oljecisternen på Ingmans område i Massby i Sibbo. Cisternen ägs av Kervo Energi.

Omkring 46 000 liter olja har pumpats till en tankbil. Det var en störning i ventilsystemet som gjorde att läckaget uppstod.