Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland behöver mera åkrar

Från 2014
Flygbild över Täktom

Finland behöver upp till 400 000 hektar utländsk åkermark för att täcka det inhemska livsmedelsbehovet, säger professor Pekka Kauppi vid Helsingfors universitet.

De senaste uppgifterna om livsmedelsbalansen är från 2007 och då behövdes det 200 000 hektar odlingsmark utöver de inhemska åkrarna.

Men enligt Pekka Kauppi är siffran nu sannolikt 300 000 - 400 000 hektar och fortsätter att växa.

På grund av befolkningstillväxten och det ökande välståndet röjs hela tiden ny odlingsmark på många håll i världen. Den utvecklingen kan inte fortsätta hur länge som helst, i något skede måste vi klara oss med den åkermark som finns.

Till exempel i Sydamerika röjs ny åkermark fastän det finns övergiven, utmärkt åkermark i det krisdrabbade Ukraina.

Kauppi som är professor i miljövård anser att EU kunde hjälpa Ukraina att utveckla sitt jordbruk och samtidigt trygga den egna livsmedelsförsörjningen.

Han noterar att Finland exempelvis importerar soja till svinfoder, trots att man kunde odla fodergrödor betydligt närmare.

Finland har varit beroende av livsmedelsimport sedan 1960-talet. Finland klarar sig inte med den inhemska åkerarealen trots att skördarnas kvalitet har stigit.

Forskare vid Helsingfors universitets institution för miljövetenskaper undersökte Finlands behov av odlingsmark under åren 1961 till 2007.