Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle deltar i ekonomitalkot och effektiverar sin verksamhet

Från 2014
Uppdaterad 17.11.2015 10:50.
Yles vd Lauri Kivinen
Bild: Yle

Yle inleder omedelbart planeringen av sin ekonomi för år 2015, för att kunna fylla det hål som frysningen av Yle-indexet ger upphov till.

– Det är riksdagen som fattar beslut om Yles finansiering, och det är självklart att bolaget är med i det nationella spartalkot, om riksdagen har bestämt så, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Yles finansiering är dimensionerad så att bolaget kan uppfylla de uppdrag som stiftats i Ylelagen. Avsikten med Yle-indexet är att täcka den årliga kostnadsstegringen. Med finansieringsmekanismen och indexet har man velat garantera Yles oberoende och hålla skattefinansieringen isär från den årligt återkommande politiska debatten och de politiska konjunkturerna.

– Det är riksdagen som äger Yle. Det är värdefullt att vi hållit fast vid den principen och att beslut om indexfrysningen fattades enhälligt i riksdagen gemensamt med regering och opposition. Med tanke på stabiliteten i Yles public service-finansiering och den långsiktiga planeringen av public service är en återgång till den ursprungliga lagformuleringen och andan självfallet önskvärd år 2016, fortsätter Lauri Kivinen.

Enligt Kivinen täcker Yle det hål som kostnadsstegringen orsakar med sparåtgärder och effektivering av verksamheten.

– Vårt mål är att minimera de negativa konsekvenser det här beslutet har på den kreativa sektorn och hålla fast vid Yles sysselsättningsmöjligheter också år 2015. Enligt Yles uppskattning är anpassningsbehovet för 2015 minst 5–7 miljoner, säger Lauri Kivinen.

För mera information

Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
050 3738 979, marit.af.bjorkesten@yle.fi

Reija Hyvärinen, kommunikationsdirektör
040 7502 999, reija.hyvarinen@yle.fi