Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Personalen inom äldreomsorgen mår bättre

Från 2014
Avdelningsskötare Mia Karlsson och närvårdare Kati Laine vid avdelning 3 på Näse sjukhus i Borgå
Bildtext Avdelningsskötare Mia Karlsson och närvårdare Kati Laine är nöjda
Bild: Yle/Carmela Walder

Personalen inom äldreomsorgen känner att arbetsmängden och stressen har minskat efter att Borgå ifjol inledde ett samarbete med det privata läkarföretaget Doctagon. Vårdare känner en lättnad över att få tag på en läkare dygnet runt.

Vårdsamarbetet mellan Borgå och Doctagon har inte bara lätt till mindre stress för personalen, Borgå har också minskat på utgifterna för äldreomsorgen med 1,2 miljoner euro.

Inga patienter på överplats

Avdelningarna vid hälsocentralsjukhuset i Näse har inte längre patienter på överplats. Avdelningarna har till och med ibland sängar lediga, så det går att vara flexibel och ta in nya patienter med kort varsel, säger Mia Karlsson som är avdelningsskötare för avdelning tre vid Näse sjukhus.

Personalresursen på en avdelning är den samma oberoende av patientantalet. Tidigare hade personalen ofta en känsla av att arbetet blev för tungt och av att de egna resurserna inte räckte till.

Nu då det inte längre finns patienter på överplatser har personalens arbetsbörda minskat.

Äldre på sjukhusavdelning vid Näse sjukhus i Borgå
Bildtext Personalen har mera tid för patienterna
Bild: Yle/Carmela Walder

- Nu orkar jag mera också på fritiden, säger närvårdare Kati Laine.

En patient per rum

Tidigare fanns det ofta två patienter i ett rum som var avsett för en person. Dessutom var ofta också patienternas anhöriga på plats i rummet.

- Det var trångt att arbeta, säger närvårdare Kati Laine.

Läkaren svarar alltid

Närvårdare Kati Laine känner att det är tryggt att veta att hon får tag på en läkare genast då hon behöver konsultera en. Tidigare kunde sjukhusets läkare vara i en operation och det kunde ta flera timmar innan det gick att få tag på honom eller henne.

Samarbetet mellan hemvården och sjukhuset har blivit smidigare. Det är samma läkare som sköter patienterna oberoende av om de är hemma eller på avdelningen. Läkaren känner patienten och kan därför snabbare ta ställning till vad personalen ska göra vid problematiska situationer.

Närvårdare Kati Laine på jobb på avdelning tre vid Näse sjukhus i Borgå
Bildtext Närvårdare Kati Laine på jobb på avdelning tre vid Näse sjukhus i Borgå - (Copyright: Yle/Carmela Walder)
Bild: Yle/Carmela Walder

Inget ambulansrally

Tidigare skickades äldre som till exempel hade fallit hemma automatiskt med ambulans till jouren. De vårdades några dygn på en akutavdelning, utan att ha en sjukdom som skulle kräva specialsjukvård. Det blev dyra vårddygn i onödan för Borgå stad. Nu kan patienten ofta skickas direkt till hälsocentralsjukhusets avdelningar. Där behandlas patienter med akut urinvägsinflammation eller lunginflammation.

Det sparar pengar att de äldre inte transporteras hit och dit. De äldre mår inte heller bra av att vara tvungna att byta omgivning för ofta.

Anhöriga har det bättre

Avdelningsskötare Mia Karlsson upplever att de anhöriga uppskattar att personalen har mera tid för patienterna än tidigare. Som avdelningsskötare tycker hon att det är bra att de anhöriga kan träffa en läkare när som helst. Det finns inga mottagningstider, utan det går att komma överens från fall till fall.

Anhöriga har också tyckt att det är en lättnad att avdelningarna inte längre har patienter på överplats. Det är inte längre så trångt i rummen och de anhöriga kan ostört umgås med sina nära och kära.

Personalen nöjd

Mia Karlsson som är avdelningsskötare vid avdelning tre är mycket nöjd med förändringarna. Hon tycker att personalen på avdelningen mår mycket bättre. Hon är nöjd över att samarbetet mellan hemvården och avdelningarna fungerar.

Närvårdare Kati Laine säger att hon mycket väl kan rekommendera den här modellen också för andra kommuner.