Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nästan ingen klagar på planerna för Norra hamnen

Från 2014
Plan över Norra hamnen

Det är inte många som har lämnat in några anmärkningar mot förslaget till detaljplaneändring för Handelshamnen (eller Norra hamnen) i Ekenäs. I planerna ingår köpcentrum, nya bostäder, caféer, restauranger och en saluhall. Raseborgs stad med närmare 30 000 invånare har tagit emot bara 15 anmärkningar.

Den 31.3.2014 gick tiden ut för att lämna in anmärkningar. Från privatpersoner har tio anmärkningar kommit in till staden. Dessutom har tre bostadsaktiebolag, en förening och ett företag lämnat in anmärkningar. Alla anmärkningar som lämnades in var skrivna på svenska.

Här presenteras i punkter en sammanfattning av innehållet i anmärkningarna.

Det bli fult

• När man i dag närmar sig Ekenäs från havet har staden en unik profil eller silhuett. Nu finns det i planerna en reklampelare på kolossen, på höjden + 32 meter, som skall höja sig över stadens silhuett och visa var Mammons tempel finns.
• En Citymarket förstör det värdefulla hamnområdet som är en direkt förlängning av Gamla stan och en oersättlig resurs och ett oersättligt kapital för staden och invånarna.
• Trivseln i de närliggande bostäderna kommer att störas väsentligt.
• Den överstora byggnaden kommer inte att passa in i miljön.
• Ett så här stort komplex kan inte få placeras vid en strand i vårt idylliska Ekenäs.
• Arkitektoniskt förfular den tilltänkta byggnaden hela närområdet.
• Planeringen våldför sig på den befintliga miljön och bebyggelsen i området samt förändrar landskaps- och stadsbilden på ett negativt och oåterkalleligt sätt.
• Vid byggandet av marketen försvinner all grön natur i hela området.
• Raseborgs stad kan inte villkorslöst överlämna detta för strandmiljön så viktiga område till marknadskrafterna.
• Planen innebär visuell miljöförstörelse.

Norra hamnen i Ekenäs

Det blir trafikproblem

• Den planerade detaljplanen kommer att medföra omfattande trafikproblem i området.
• Olägenheterna är buller, avgaser, farligt vägdamm och trängsel. Trafikolägenheterna belastar invånarna under en oskäligt lång tid av dygnet.
• Det är helt uppenbart att logistiken inte kommer att fungera, det säger redan sunt bondförnuft.
• Detta är trafikmässigt vådligt för alla lättrafikanter.

Det lönar sig inte

• Kundunderlaget kan aldrig räcka till.
• Utgångspunkten för planen att det skulle finnas behov av mera utrymme för dagligvaruhandeln är felaktig.
• Planen förstör en fungerande lokal struktur. Man riskerar att försvaga den service man redan har.

Plan över Norra hamnen

Mer fakta behövs innan beslut kan fattas

• Jag efterlyser en miniatyrmodell av hela byggkomplexet och dess närmiljö, med befintliga byggnader. På så sätt kan alla beslutsfattare, tjänstemän samt invånare i vår stad få en realistisk bild av projektet. Inga fler snedvridna bilder med planterade skogar.
• Vi föreslår att Norra hamnens planering läggs på is tills den nödvändiga generalplanen är uppgjord och det finns en klarare bild av vad som står till förfogande för fortsatt planering av service för hela trakten.
• Vi anser att ett trovärdigt förslag till finansiering och administration av P-huset bör finnas offentligt tillgängligt förrän ett beslut kan göras.

Exempel på övriga anmärkningar

• Planändringen innebär en direkt värdeminskning på min fastighet.
• Var har man tänkt sig att turistbåtar och andra större båtar ska lägga till om 70 båtplatser ska reserveras enbart till bostadsområdets behov?
• Vill som arrendegäst att planeringen sker så att den gynnar alla.
• Om man i planen mer än fördubblar våningsytan för affärsbruk med en placering av hela byggnadsmassan på områdets högsta punkt, omöjliggörs helt tanken på att också bereda rum för allmännyttiga aktiviteter som kunde komma medborgarna till del.

Alternativ till stormarknadsplanerna

• Platsen för köpcentret i tänkt form är totalt malplacerad. Alternativa ”närområden” kunde vara Kasslertomten och stadens materialgård, Stinsen, Tammet-tomten. Ej för långt från centrum.
• Utan en market i Norra hamnen kunde området vara ett område med bostäder som har något extra, speciell arkitektur och design, lite lyxigare standard, nya idéer.
• Stormarknader ska placeras nära redan existerande eller planerade affärer, alltså på Pehr Sommars gata.

Konsulten ska säga sitt

Under våren tar Raseborgs stad också emot utlåtanden från myndigheter om planeringen i Norra hamnen i Ekenäs. Konsulten Peter Tanzer ska å sin sida ge bemötande på både anmärkningarna och utlåtandena.