Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Trafiken i Västnyland ska bli miljövänligare

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Österbykorsningen i Ekenäs, riksväg 25.
Bildtext Trafiken i Västnyland ska bli miljövänligare.
Bild: Yle/Minna Almark

Den västnyländska trafiken ska bli miljövänligare och persontrafiken smidigare. Det här är målen för en ny plan över trafiksystem i regionen.

Några av de mest centrala punkterna i planeringen av trafiksystem är smidig och säker trafik, kollektivtrafik och hänsyn till områdets attraktionskraft för företag. Åtgärderna som behövs för att målen ska nås kommer snart att klarna.

En avsiktsförklaring där de mest brådskande och mest omfattande åtgärderna finns med ska undertecknas av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Nylands förbund, Trafikverket och de västnyländska kommunerna under våren.

Planen består av en helhet av markanvändning, boende, trafik och näringsliv. För att planens mål ska kunna uppnås så krävs det att till exempel bostäder och arbetsplatser i fortsättningen placeras i närheten av busstrafik och järnvägsstationer.

Kollektivtrafiken ska bli ett alternativ

Under de kommande åren ska kollektivtrafiken bli ett verkligt alternativ till personbilen. Utbudet av kollektivtrafik ska förbättras speciellt i riktning mot huvudstadsregionen, sägs det i ett pressmeddelande från Nylands förbund. Bland annat ska man försöka förbättra kollektivtrafikens image med ett mera enhetligt biljettsystem samt genom att öka mängden information i realtid.

När det kommer till servicenivån på trafiklederna är riksväg 25 och Hangö-Hyvingebanan i störst behov av utveckling. Inom person- och godstrafiken är det trafiken i riktning mot huvudstadsregionen som behövs förbättras.

Området som planen berör består av följande kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Diskussion om artikeln