Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gun Kapténs tillbaka som kommundirektör i Larsmo

Från 2014
Uppdaterad 04.04.2014 15:37.
Kommundirektör Gun Kaptens i Larsmo
Bildtext Gun Kapténs är tillbaka i Larsmo.

Kommundirektören i Larsmo, Gun Kapténs, är tillbaks på sin gamla post i Larsmo. I ett och halvt års tid har hon varit specialmedarbetare åt försvarsminister Carl Haglund.

Det var i slutet på augusti 2012 som kommundirektör Gun Kapténs i Larsmo fick ett erbjudande om att bli specialmedarbetare åt försvarsminister Carl Haglund i ett år.

Programmet är inte längre tillgängligt

Gun Kapténs nappade på erbjudandet som senare förlängdes men nu är hon tillbaka på sitt gamla jobb i Larsmo som kommundirektör sedan i tisdags.

Två olika världar

Arbetet som kommundirektör i Larsmo och som specialmedarbetare i Helsingfors åt en minister skiljer sig ganska mycket från varann enligt Gun Kapténs.

- Det är snabba ryck, on off, on off. Ärenden skall beredas, de skall gå framåt, det är en stor mängd information som man måste ta in, följa med och föra vidare till ministrarna för att hålla dem uppdaterade. Det blir långa och intensiva arbetsdagar, säger Kapténs.

Gun Kapténs hade som sitt ansvarsområde bland annat ekonomiska frågor i anslutning till budget- och ramria, koordinera och att hålla i trådarna för att ministrarna skulle hållas ajour med läget.

Vad har Gun Kapténs lärt sig under tiden som specialmedarbetare?

- Jag har fått en större inblick i och förståelse för det statliga fögderiet och de utmaningar som regeringen står inför för att få ekonomin skick och också i fortsättningen ge en bra och hög service till finländarna.

- Det är en utmaning att hålla ekonomin i det skick att landet kan hålla de mål som gäller för alla europeiska länder det vill säga att skuldsättningen inte får stiga för högt, blir obalansen för stor kan Finlands position med AAA rating ligga i riskzonen och då stiger räntekostnaderna.