Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Riskerna ökar inom finanssektorn

Från 2014
Uppdaterad 04.04.2014 10:59.
Ekenäs Sparbank
Bildtext Bankernas situation är hygglig, menar Finansispektionen
Bild: Yle/Minna Almark

Bank- och försäkringssektorns situation är relativt god i Finland. Men riskerna är fortfarande stora eftersom utsikterna för den finländska ekonomin är dystra. Det här kan leda till att kreditförlusterna växer, varnar Finansinspektionen i sin nya rapport

Den finländska finanssektorn har enligt Finansinspektionen anpassat sig bra till en svår omgivning. Bankernas och försäkringsbolagens soliditet (visar hur stabilt företaget är) och lönsamhet har varit på en relativt god nivå, trots den svaga realekonomin, den europeiska skuldkrisen och den låga räntenivån.

Osäker omgivning skapar risker

Många av finanssektorns risker ligger utomlands, inom EU och tillväxtmarknaderna. Enligt Finansinspektionen skapar den osäkra omgivningen och de ökade riskerna att finanssektorn har tillräckliga buffertar och att man noggrant följer med kundernas ekonomiska situation.

Resultatet inom banksektorn var bättre än väntat under 2013. Bankerna har kompenserat inkomstbortfallet på grund av den låga räntenivån med andra typer av inkomster. Men den svaga ekonomin minskar samtidigt bankernas möjligheter att utvidga sin kärnverksamhet.

Också lägre kreditförluster har bidragit till en bättre lönsamhetsutveckling för bankerna. Företagens betalningssvårigheter under fjolåret tyder ändå på att kreditförlusterna kan komma att växa under 2014.

Arbetspensionsbolagens soliditet var i genomsnitt god, men det finns stora skillnader mellan de olika bolagen, skriver Finansinspektionen. Också inom livförsäkrings- och skadeförsäkringsbranschen är soliditeten god.