Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

HU: ”Också ämneslärarutbildningen bör ses över.”

Från 2014
Uppdaterad 30.10.2015 13:34.

Diskussionen om den finlandssvenska lärarutbildningen har igen aktualiserats i och med Helsingfors universitets (HU) utspel om en klasslärarutbildning i samarbete med Stockholms universitet.

Nu lyfter också HU ämneslärarutbildningen på bordet. Kristina Lindström är nyvald ordförande för planeringsgruppen för svenskspråkig ämneslärarutbildning vid Helsingfors universitet. Hon säger att också den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen i Helsingfors bör ses över i samband med klasslärarprojektet.

Det är Åbo Akademi i Vasa (ÅA) som ansvarar för både klass- och ämneslärarutbildningen på svenska i Finland. Men i och med ett samarbete med HU har ÅA utlokaliserat utbildningen så att ungefär hälften av ämneslärarstudierna kan ske i Helsingfors.

Vid HU anser man att det det finns en del problem med ämneslärarutbildningen som kunde åtgärdas i samband med att klasslärarutbildningen planeras. Enligt Kristina Lindström är ett problem att de studerande är så få att gruppstorlekarna inte uppfylls. Det innebär att de studerande inte alltid får den handledning vid den tidpunkten de borde få den och studierna drar ut på tiden. Ett annat problem är att informationsgången med ÅA ibland haltar. Studierna blir svåra att planera och de studerande har svårt att få sin lärarbehörighet på 5 år, vilket borde vara möjligt.

Åbo Akademi sköter nog ämneslärarutbildningen lite med västra handen

.- Åbo Akademi sköter nog ämneslärarutbildningen lite med västra handen, säger Kristina Lindström. Den ligger inte nära ÅA:s hjärta.

Lindström vill lyfta fram två aspekter i den kommande debatten om lärarutbildningen. Dels behovet av lärare med kännedom om den kultur som finns i Helsingfors, dels möjligheten till samarbete med den finska lärarutbildningen i Helsingfors.

Hon tycker inte att Svenskfinland är för litet för två lärarutbildningar.

- Vi skall samarbeta, inte konkurrera, säger Kristina Lindström.

Thomas Wilhelmsson vid HU skriver på Twitter att långdansen kring lärarutbildningen fortsätter och att en god lösning kräver ett tydligt ansvarstagande.

Tillsvidareär det Åbo Akademi som agerat chefskock när det gäller lärarutbildningen i Svenskfinland. Skall det vara så också framöver?

Twitterbloggen