Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inget studiestöd för ny utbildning

Från 2014
Uppdaterad 19.12.2014 12:49.
Yle Åboland videoklipp: Inget studiestöd för ny utbildning - Spela upp på Arenan

Från och med augusti 2015 får studerande inte längre studiestöd om de byter högskoleinriktning eller om de vill ha en andra högskoleutbildning, om den är på samma nivå som den första. Däremot skulle studerandena få använda studiestödsmånader som blivit över efter första högskoleexamen.

Så ändras lagen om studiestöd

 • Regeringsproposition 210/2014 avläts i oktober till riksdagen.
 • Utskottsbehandlingen inleddes i november 2014.
 • Avsikten är att lagförslaget skulle godkännas av den sittande riksdagen, innan riksdagsvalet 2015.
 • Enligt förslaget skall studerande som redan avlagt högskoleexamen inte ska ha rätt till studiestöd för en annan högskoleexamen på motsvarande nivå.
 • Man kommer fortfarande att kunna beviljas stöd för att avlägga påbyggnadsexamen, fullgöra ett yrkesutbildande fortbildningsprogram eller någon annan studiehelhet som ger tjänstebehörighet.
 • Syftet med ändringen är att påskynda övergången till arbetslivet, att studieplatserna fördelas på ett bättre sätt samt att minska statens utgifter.
 • Man föreslår att begränsningen träder i kraft den 1 augusti 2016.
 • En övergångsperiod behövs så att man hinner anpassa utbildningar som kräver en tidigare examen.
 • Begränsningen tillämpas på studier som leder till högskoleexamen, för vilka den studerande tar emot en studieplats i utbildning som inleds den 1 augusti 2016 eller därefter.
 • Den nya begränsningen beräknas ge besparingar på 10,5 miljoner euro fram till år 2019.
 • Antalet stödberättigade minskar med uppskattningsvis 3 200 studeranden fram till 2019.

Hittills har man enligt ansökan fått maximalt 70 studiestödsmånader totalt, oberoende av hur många examina det handlat om.

Regeringen har beräknat att det här skulle ge en sparsumma på 2 miljoner euro 2015 och upp till 11 miljoner euro 2018.

- Det är en sak som kanske måste göras i dagens ekonomiska situation, men vi är oroliga för att det här är fel åtgärd, säger Katarina Kiiskinen. Hon är vikarierande högskolepolitisk expert vid Åbo Akademis Studentkår.

- Det kan leda till att de som inser att de valt fel utbildning inte vågar göra ett byte av utbildning, fastän det finns bevis för att byte av studieinrikting förbättrar studiemotivationen.

Andra orsaker till att man byter studieinriktning är att studerande är missnöjda med sin första utbildning, eller att de ser sig själva i ett helt annat yrke.

En doktorsavhandling vid Åbo universitet visar att studerande som fått byta studieinriktning är mer motiverade och studerar snabbare.

Alla detaljer är ännu inte klara

Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen vid Undervisnings- och kulturministeriet förstår att många är oroade över förändringarna, men hon poängterar att alla detaljer ännu inte är klara. Det här är ett förslag, och det ska finslipas till hösten innan det ges till riksdagen i samband med budgetbehandlingen.

Redan tidigare har regeringen beslutat att studiestödet ges för maximalt 64 månader. Enligt det nya förslaget skulle studerande efter att de tagit sin examen inte längre kunna få nytt studiestöd eller tilläggsmånader för en andra examen på samma nivå. Redan beviljat studiestöd behöver man däremot inte avstå från.

Det är ändå oklart hur reglerna ska tillämpas på studerande som håller på att byta inriktning, eller för dem som har antagits till och studerar på flera utbildningar.

- De sakerna och flera andra är sådana som vi måste utreda innan de nya reglerna träder i kraft, säger Hiltunen.

Artikeln har 7.4 korrigerats och uppdaterats med Virpi Hiltunens kommentarer.

Läs också:
Sämre hälsovård och högre hyror för studerande