Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

När förhållandet till maten blir ett problem

Från 2014
Uppdaterad 18.05.2015 08:55.

Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad man skall äta och när eller på vad man absolut inte kan äta. Då man har en ätstörning förändras förhållandet till den egna kroppen. Man blir missnöjd med sitt utseende, ofta så att man blir sträng och kritisk i relation till sig själv.

Ätstörningar kan se väldigt olika ut. Enligt diagnostiska kriterier delas ätstörningar in i kategorier enligt olika symptom. Man kan insjukna i t.ex. anorexi, bulimi eller ortorexi. Då man har en ätstörning kan man vara livrädd för att äta fel eller för att gå upp i vikt och knappt äta något alls. Man kan också hetsäta eller undvika att äta då andra ser på. En del känner ett så starkt obehag efter att de har ätit så att de spyr upp maten eller tränar mycket hårt.

Oavsett hur en ätstörning ser ut, påverkar den ens liv mycket. Tankar om en själv förändras och påverkar då även relationerna kring en. En ätstörning medför att man rubbar på kroppens naturliga funktioner som i sin tur påverkar det psykiska måendet. Ätstörningar kan vara mycket farliga och kräver vård i ett så tidigt skede som möjligt!

Om man har en ätstörning är det vanligt att tänka “om jag bara gjorde bättre ifrån mej eller på ett annat sätt” så då blir jag nöjd med mej själv. “Om jag skulle vara smalare”, skulle allt vara bra! Man tänker eventuellt “ bara jag kontrollerar mitt ätande så kommer jag att bli nöjd med mig själv”. Men tyvärr sker det precis tvärtom. Livet blir inskränkt, tankarna kretsar kring mat och utseende, man känner sig ofta ful och misslyckad. Det går nämligen inte att öka på sin självkänsla genom att fixera sina tankar kring mat.

Många av tankarna som ätstörningen sätter igång brukar handla om att man vill ha kontroll. Det blir jobbigt med alla tvångsmässiga tankar, man brukar bli ångestfylld. Ofta börjar man då att isolera sig från sin familj och sina vänner. Ätstörningen blir allt större.

Ätstörningar uppkommer på grund av många olika faktorer. Det är även olika för olika personer varför man får en ätstörning. Ätstörningar hör dock ihop med att man mår psykiskt dåligt. Man kan ha drabbats av en plötslig traumatisk händelse som t.ex. föräldrars skilsmässa. Depression, självskadebeteende och ångest kan utlösa en ätstörning. Och vice versa; ätstörning utlöser ofta depression, ångest och självskadebeteende.

Jutta Lehmus från Barnavårdsföreningen i Finland. Chatta med Jutta om temat den 7.4 och 8.4 kl.19-22.