Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Lilla Lovisa inte i topp för nya cykelvägar"

Från 2014
Pojke som cyklar
Bildtext Vad är viktigare - cykel- och gångvägar eller bilvägar?

Lovisa stad sköter enbart gator och vägar i själva stadskärnan. NTM-centralen i Nyland har hand om de övriga vägarna. När det gäller större vägprojekt möts inte alltid stadens och NTM-centralens intressen, konstaterar Markus Lindroos, chef för samhällsteknik i Lovisa.

Han nämner lättrafiklederna som ett exempel. Det finns behov av flera hundra nya lättrafikleder i Nyland, det byggs några i året och då vet man att lilla Lovisa inte ligger i topp.
Ett annat exempel: Både Lovisa- och Lappträskborna vill få Landsväg 176, Lappträskvägen i skick men än så länge har NTM-centralen inte prioriterat den.

Inte lätt ansvara för vägunderhållet i små kommuner.

Markus Lindroos säger att årstiderna dikterar vad folk reagerar på.
Om vintrarna kommer det respons på snö och halka, på vårarna dammande gatusand, på våren och sommaren gropar medan gatubelysningen är nummer ett på hösten.

Lovisa stads avdelning för samhällsteknik kan åtgärda små brister men blir det fråga om större reparationer som kostar 100 000 euro eller mera måste vi lyfta händerna och säga att det blir om flera år, säger Lindroos.
- De skall planeras och budgeteras och då är vi aldrig säkra när det blir. Lovisa stad har inte tillräckligt pengar fär väg- och gatuunderhållet. Därför måste reparationerna prioriteras och då prioriteras de livligast trafikerade gatorna och de som är underhållsmässigt svåra att sköta.

I Lovisa har det alltid varit så att man skär ned på gatusidan för det svider inte direkt hos någon människa som t.ex. hälsovård eller skola, suckar Markus Lindroos.