Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Schack matt för byskolor i Karleby

Från 2014
Uppdaterad 08.04.2014 05:38.
Vittsar skola
Bildtext Elever i Vittsar skola i Karleby

Rödsö och Vittsar skolor i Karleby hotas av nedläggning. I en ny utvecklingsplan för stadens skolor föreslås att eleverna från byarna ska börja i Chydenius skola år 2018.

Nu ska svenska sektionen för utbildning och fostran ta ställning till planen. Skoldirektör Per-Olof Nyström anser att skolornas öde är så gott som beseglat.

- Tekniska verket meddelar att de inte kommer att satsa på de här skolfastigheterna. Så det blir ganska schack matt då, säger Nyström.

Bildningsdirektör Per-Olof Nyström
Bildtext Skoldirektör Per-Olof Nyström

Skolorna hör i utvecklingsplanen till kategori fyra. Det innebär att de inte kommer att grundrenoveras utan bara användas tills de är i så dåligt skick att de inte längre passar som skolor.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag blir jätteorolig och ledsen också. Trenden är att allt far till staden, men jag tycker det skulle vara jätteviktigt för Karleby att lyckas hålla liv i byskolorna och den kultur som lever genom dem. Båda skolorna är jätteviktiga för byarna och byagemenskapen, säger Anette Hagström-Penttilä som är ordförande för Hem- och skola i Vittsar.

En kunde räddas?

Båda skolorna har i dag kring 40 elever. Enligt Nyström är den allmänna bedömningen att staden inte har råd med gamla och små skolor. Därför föredrar man att bygga ut och renovera Chydenius skola år 2017. Efter det kunde den skolan ta emot eleverna från byarna.

Flera av Karlebys nya bostadsområden finns intill Rödsö. Man kunde tänka sig att någon av de familjerna som bor där gärna skulle välja Rödsö skola som är liten och ligger nära. Men det är uteslutet just på grund av att fastigheten är i så dåligt skick, anser Nyström.

Vittsar Hem- och skola kommer att diskutera situationen så snabbt som möjligt.

- Om det är fullkomligt omöjligt att rädda båda skolorna borde vi fundera på om det går att bevara en av dem. Att hellre slå ihop de här skolorna i stället för att flytta alla elever från byarna in till staden, säger Hagström-Penttilä.

Mindre grupper i svenska skolor

Enligt den utvecklingsplan som nu presenteras för svenska sektionen för utbildning och fostran är gruppstorlekarna i Karleby aningen mindre än i landet i medeltal.

I årskurs 1-6 har de svenskspråkiga klasserna har i medeltal knappt 16 elever, de finskspråkiga knappt 19.

Öja tappar elever

Enligt planen ska Öja skola bli en tvålärarskola. Elevprognosen visar att dagens 40 elever minskar till 25 inom sex år.

Nästa år, 2015, ska förskolan i Öja enligt förslaget flytta från daghemmet till skolfastigheten. På sikt ska också daghemmet flyttas till skolfastigheten.

Inga beslut har ännu fattats. Utvecklingsplanen har gjorts upp av bildningschef Peter Johnson, utvecklingschef Mika Sarkkinen och skoldirektör Per-Olof Nyström. Planen är tudelad och den ena delen gäller strukturen och skolfastigheterna. Den andra delen gäller utveckling av undervisningen i skolorna. Utvecklingsplanen ska också till skolorna på utlåtanderunda.