Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De rikaste bor i Nyland

Från 2014
Uppdaterad 08.04.2014 16:41.
Slantar
Bild: Yle

Personer bosatta i Nyland förtjänar i medeltal mera än andra finländare. Skillnaden beror på att den tiondel som förtjänar mest är bosatt i Nyland.

En finländare som arbetar heltid förtjänade i medeltal 3 206 euro i månaden år 2012. I Nyland var medelinkomsten 3 560 euro. Minst förtjänade personer bosatta i Södra Savolax, där var medelinkomsten 2 815 euro, i Kajanaland var den 2 832, visar uppgifter från Statistikcentralen.

I beräkningen ingår tillägg och förmåner men inte förtjänster av engångsnatur eller resultatpremier.

Inkomstnivån i Nyland höjs av att den bäst förtjänande tiondelen av finländarna bor i Nyland, Den tiondelen förtjänade i medeltal 5 505 euro eller mera per månad. I Södra Savolax förtjänade tiondelen med de högsta inkomsterna 3 872 euro per månad.

Den tiondel i Nyland som förtjänade minst hade en inkomst på 2 104 i månaden, motsvarande inkomst i Södra Savolax var 1 942 euro.

De högsta inkomsterna i Nyland var 2,6 gånger större än de lägsta inkomsterna. I Södra Savolax var de högsta inkomsterna två gånger större än de lägsta.

Läkarna förtjänar mest

Inom de yrken där man förtjänar mest har man fyra gånger högre löner än de som har de lägsta lönerna. Topplönerna kan vara ännu högre.

Läkarna förtjänar i medeltal mest av finländarna. Enligt Statistikcentralen förtjänade en läkare i huvudsak 7 118 euro per månad år 2012. Läkare kan också ha olika stora inkomster, de som förtjänar mest får knappt 10 400 euro per månad medan den tiondel som förtjänar minst får 4 131euro per månad.

De yrkesgrupper som i medeltal förtjänar minst är medhjälpare inom inom jord- och skogsbruket och fiskerinäringen. Lönen för heltidsarbete inom de branscherna stannar vid 1 635 euro per månad och den tiondel som förjtänar mest får 2 008 euro per månad. Det är nästan en femtedel av läkarnas inkomster.

Se en lista över lönerna inom olika yrkesgrupper (på finska)

Diskussion om artikeln