Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ambulanskostnaderna irriterar fortfarande Raseborg

Från 2014
Uppdaterad 09.04.2014 09:00.
Bildtext Hur mycket får det kosta?
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Brandchef Stig Granström vid Västra Nylands räddningsverk diskuterade ambulansernas framtid med Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson i Yle Västnylands morgonsändning (8.4). Johansson var orolig över kostnaderna medan Granström poängterade att ingen vet om en privat aktör skulle bli billigare.

Programmet är inte längre tillgängligt

För räddningsverkets del betyder det färska ambulansbeslutet i praktiken att räddningsverket nu fortsätter förbereda sig för att ta över ambulansverksamheten.

Eftersom styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) tidigare beslutade låta konkurrensutsätta ambulanserna lade räddningsverket sina förberedelser på is. Men efter att styrelsen i måndags (7.4) återgick till den ursprungliga planen om att låta räddningsverket ta över är det bara att fortsätta.

Brandschef Stig Granström och stadsdirektör Mårten Johansson i Ekenäs.
Bildtext Stig Granström och Mårten Johansson ser på saken ur olika synvinklar.
Bild: Yle/Malin Valtonen

– Nu börjar vi förverkliga det vi tidigare har planerat.

Granström försäkrar att räddningsverket har beredskap att ta över på kort varsel. Det finns vissa deadlines att följa.

– Det handlar om anskaffning av fordon, rekrytering av personal. Det är deadlines vi klarar av. Om det inte händer något exceptionellt är vi beredda 1.1.2015 att ta hand om verksamheten.

Dyrare lösningar i spartider bekymrar

Stadsdirektör Mårten Johansson i Raseborg har grundligt satt sig in i ambulansfrågan eftersom han har varit bekymrad över kostnaderna.

– Det är en helt orimlig kostnadsökning.

Det är en helt orimlig kostnadsökning

År 2013 kostade ambulansen 1,3 miljoner euro för Raseborg. Nu kan kostnaderna stiga till upp till 2,7 miljoner euro, säger Mårten Johansson.

– Här ingår också den koordinering av verksamheten vi betalar för. Den är mycket tung i det här området.

Johansson säger också att det inte har bevisats att verksamheten skulle bli bättre med att räddningsverket tar över.

Bildtext I Lojo är det privata aktörer som transporterar de sjuka.
Bild: Yle/Robin Lindberg

– Hela landet har olika system. I Lojo har man fortfarande privata ambulanser och koordinerar det hela på samma sätt som här.

– Ingen har påvisat att det att vi får en ny leverantör skulle ge oss bättre eller snabbare tjänster eller bättre service.

Mårten Johansson anser också att det orättvist hur kostnaderna för ambulansen fördelas inom HNS. De kommuner som finns inom området för Jorvs sjukhus betalar mycket mindre per person för ambulansvården eftersom det finns flera invånare.

– Vissa kommuner kör ambulansen för 15 euro per invånare; vi kommer upp till över 90 euro per invånare. Det gäller t.ex. Kyrkslätt som får ambulansen av Esbo räddningsverk via Jorvs sjukvårdsområde.

Johansson anser att kostnaderna för ambulanserna borde jämnas ut över hela HNS. På samma sätt gör man för kostnaderna inom Västra Nylands räddningsverk.

– Jag räknade ut att en utryckning med ambulansen blir att kosta över 1 000 euro.

Jag räknade ut att en utryckning med ambulansen blir att kosta över 1 000 euro.

Går inte jämföra päron och äpplen

Brandchef Stig Granström anser att det är fel av Mårten Johansson att jämföra nuvarande system med det som kommer efter år 2015.

– Det är två olika system. Att kostnaderna stiger har inget med räddningsverket att göra. Det beror på att lagstiftningen har ändrat och utgående ifrån det har man tagit ett beslut om hurudan servicenivån ska vara. Den nivån gäller från och med nästa år. Det resulterar i att kostnaderna stiger.

Att kostnaderna stiger har inget med räddningsverket att göra.

– Det man ska jämföra med varandra är vad kostnaderna för räddningsverket är år 2015 jämfört med om man skulle ha begärt in offerter. Men vi vet ju inte vad en privat leverantör skulle ha för pris på sin tjänst efter år 2015.

Stig Granström understryker också att det är allmänt känt att räddningsverket inte är med i konkurrensutsättningar eftersom verksamheten är öppen för granskning.

– Vem som helst har rätt att se de här priserna som vi ger i våra anbud. Det betyder ju att konkurrenterna har lätt att ge ett anbud som är lite under räddningsverket.

– Men nu är den här möjligheten borta. Vi finns inte längre på marknaden som en konkurrent i den meningen.

Lojo sjukhus
Bildtext Också Lojo sjukvårdsområde står inför ett ambulansbeslut före år 2017.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Mårten Johansson håller inte alls med Stig Granström.

– Det här stämmer inte alls.

– För det första gäller servicenivå beslutet likaväl för Lojo och den privata leverantören. Det ändras inte alls när räddningsverket tar över. Det är samma beslut som gäller och följs upp av samma ambulansläkare som i Lojo.

Stig Granström medger att det inte blir förändringar genast för Lojos del, men då de privata avtalen i Lojo upphör år 2017 så blir det också där förändringar.

Det betyder att Lojo sjukvårdsområde blir tvunget att ta ställning till samma frågor som nu har varit aktuella i Västra Nylands sjukvårdsområde VNS.

Degerby i Ingå
Bildtext Ingåborna får lite bättre ambulansberedskap med det nya systemet.
Bild: Yle/Robin Lindberg

– Då kan de välja att göra avtal med Västra Nylands räddningsverk eller att ge ut det på entreprenad.

Ser ingen skillnad

Mårten Johansson säger att han inte förstår vilken skillnaden i servicenivån är mellan om det är en privat aktör eller räddningsverket som sköter om ambulansen.

– Det är precis samma kvadratkilometer. Det är samma klassificering av områden. Det är samma uppföljning av varenda utryckning som görs i dag.

– Kan du Stig Granström säga på vilken punkt det sker en förändring när det blir en privat operatör eller en offentlig sådan?

Efterhand som avtalen går ut så tas systemet i bruk

Stig Granström svarar Mårten Johansson med att den stora förändringen är att beslutanderätten har flyttats från kommunerna till sjukvårdsområdena. I samband med lagförändringen slogs det också fast att det är sjukvårdsområdet som bestämmer hur snabbt ambulanserna ska nå patienterna på sitt område.

– Efterhand som avtalen går ut så tas systemet i bruk. Där det finns privata entreprenörer kan man göra justeringar om det är inskrivet i avtalet. Annars löper det på tills avtalet tar slut och då gör man de ändringar som lagstiftningen förutsätter.

Mårten Johansson säger att beslutet om servicenivån är en sak och vem som utför tjänsten är en annan sak.

Sjukvårdsdistriktet har bestämt att ambulansberedskapen i Ingå ska vara lite högre än i dag och det ger en tilläggskostnad på 300 000 euro per år.

Men faktum är att hela det nya systemet blir betydligt dyrare, säger Johansson.

– I alla fall blir det dubbelt dyrare och det finns inga bevis på att servicenivån blir bättre för patienterna. Inte heller för skattebetalarna.

Måste förändras

Mårten Johansson tror att det nya systemet kommer att förändras eftersom det blir så dyrt överallt i landet.

Kostnaderna bör också delas per capita.

Han anser också att hela Västnyland borde få ett och samma system som skulle lyda under Jorvs sjukvårdsområde.

– Kostnaderna bör också delas per capita. Det är orimligt att tänka sig att en del har kostnader på 15 euro för den här verksamheten och andra på 90 euro.

– När Lojos ambulansavtal tar slut år 2017 så borde man ändra hela fördelningsgrunden och det är ett fullmäktigebeslut i HNS.

Mårten Johansson säger också diskussionen ingalunda är slut nu.

– Vissa privata operatörer har också noterat att den lagstiftning vi har står i strid med EU:s lagstiftning. Det är mycket möjligt att också Finland får försvara sig och förklara varför man har gjort så här med ambulanstjänsterna som inte hör till kommunens verksamhet utan är privata enligt EU:s syn.

Tåget rullar på

Stig Granström säger att räddningsverket fortsätter sitt förberedande arbete och eventuella förändringar beaktas efterhand de kommer.

– Vi försöker uppfylla vår andel av avtalet.

Jag tror att man måste titta på koordineringen och arbetsfördelningen.

Raseborgs stad kommer inte att besvära sig mot ambulansbeslutet, säger stadsdirektör Johansson.
– Definitivt inte. Men vi har ju diskuterat den här saken på många plan och satt oss in i saken.

– När man funderar i landet på hur man ska skära på kostnader och kommunerna ska skära ner sina utgifter med en miljard euro så är det här ju inte rimligt. Att med samma verksamhet fördubbla kostnaderna på en jättekort tid.

Det gäller faktiskt att beakta alla kostnader när man pratar om den här typen av saker och inte bara se till vissa delar.

För tungrott

Det är också viktigt att komma ihåg att vi inte vet vad ett privat alternativ skulle bli att kosta år 2015

Mårten Johansson tycker också att hela den akuta räddningsverksamheten är för krångligt uppbyggd med för många aktörer. Han räknar upp räddningshelikoptern, ambulansen och räddningsverket som alla kan rycka ut samtidigt om läget är akut.

– För den här samma akuta gruppen finns tre aktörer som är i farten. Jag tror att man måste titta på koordineringen och arbetsfördelningen. Det är jättetungt system.

En stor del av ambulanstransporterna är icke-brådskande och handlar bland annat om transport av patienter från en vårdplats till en annan.

– Hur dyra ska de vara? Ska de gå att sköta på ett billigare sätt?, undrar Mårten Johansson.

Brandchef Stig Granström drar paralleller till läget år 2006 då räddningsverket under en konkurrensutsättning förlorade sjuktransporterna i Hangö till en privat aktör.

– I slutändan blev konkurrensutsättningen ändå 7 000 euro dyrare. Det gäller faktiskt att beakta alla kostnader när man pratar om den här typen av saker och inte bara se till vissa delar.

– I vårt paket ingår alla delar. Och vi har också beredskap för storolyckor och en möjlighet att hjälpa till och få ut personer t.ex. ut ur terrängen som inte alls ingår i de här privata aktörernas avtal. Av privata aktörer begär man bara anbud om sådant som så att säga rör sig på asfalt.

– Det är helt två skilda saker då man talar om de här priserna. Det är också viktigt att komma ihåg att vi inte vet vad ett privat alternativ skulle bli att kosta år 2015 i Västra Nylands sjukvårdsområde.