Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ansvarsläkaren tar inte ställning till ambulansproblem

Från 2014
Uppdaterad 09.04.2014 10:21.
Ambulansdäck
Bildtext Personalen kan alltid ta kontakt med fältchefen om de upptäcker brister av något slag.

Milla Jousi är ansvarsläkare för den prehospitala akutsjukvården inom både Västra Nylands sjukvårdområde och Lojo sjukvårdsområde. Hon vill inte ta ställning till det som har kommit fram i Yle Västnylands nyheter om Ekenäs Sjuktransport. Akutsjukvården i Västnyland stärks i och med en fältchef, berättar hon.

Milla Jousi är ansvarsläkare för den prehospitala akutsjukvården inom både Västra Nylands sjukvårdområde och Lojo sjukvårdsområde. Hon leder och övervakar bland annat den vård som ges vid olycksplatser och i ambulanserna. Jousi vill inte ta ställning till det som har kommit fram i Yle Västnylands nyheter om Ekenäs Sjuktransport

Milla Jousi svarar heller inte på frågan om huruvida det finns problem i andra ambulansbolag i de här sjukvårdsområdena.

Jousi håller på och kontrollerar om personalen är behörig. Genomgången gäller inte bara Ekenäs Sjuktransport, utan hon kontrollerar betyg och arbetserfarenhet hos alla som arbetar i ambulanser i Västra Nylands sjukvårdområde (Hangö, Raseborg, Ingå) och Lojo sjukvårdsområde (Lojo, Sjundeå, Högfors och Vihtis).

God utbildning behövs

- Förstavårdarens arbete är krävande, eftersom beslut i allmänhet måste fattas självständigt i snabb takt och med bristfällig information och i utmanande förhållanden. I det här utmanande arbetet behövs en god utbildning och tillräcklig arbetserfarenhet, säger Jousi.

Eftersom hon är ansvarsläkare, är det hon som framöver kommer att bevilja vårdlov. Ett sådant lov behöver den som ska arbeta på vårdnivå i ambulansen.

Är det då acceptabelt att en person utan erfarenhet av att arbeta i ambulanser arbetar på vårdnivå?
Jousi svarar att det förutsätts tidigare arbetserfarenhet inom akutvård för att arbeta på vårdnivå.

Företagsbesök

Hon började som ansvarsläkare i februari och har besökt ambulansföretagens stationer och träffat personal och företagsledning. Men några granskningsbesök har hon ännu inte gjort.

Hjärtstartaren ska alltid fungera i ambulansen

Det förutsätts att defibrillatorn, eller hjärtstartaren, alltid fungerar klanderfritt, säger Jousi. I allmänhet granskar ambulanspersonalen apparaterna i ambulanserna då arbetsturen börjar.

Känner inte till vårdfel

Jousi känner inte till att de företag som sköter ambulanstransporterna i Västnyland skulle ha gjort sig skyldiga till vårdfel.

Fältchef ska leda arbetet

I och med en lagändring har ambulansverksamheten stärkts från början av april. En gemensam
fältchef finns nu för den prehospitala akutsjukvården i Västra Nylands sjukvårdområde och Lojo sjukvårdsområde.

Fältchefen arbetar 24 timmar i dygnet (12-timmars arbetspass) och är den operativa chefen för all akutvård i de här sjukvårdsområdena, berättar Jousi. Han eller hon leder ambulansverksamheten från sin fältchefsenhet i Lojo brandstation.

Genom ett datasystem kan fältchefen hålla reda på var alla ambulanser finns för tillfället och se till att de utnyttjas på bästa sätt. Om fältchefen till exempel upptäcker att två ambulanser är på väg från Hangö, kan en ambulans från Raseborg skickas till Hangö, så att Hangö inte blir utan ambulans. Vid en akut situation kan fältchefen skicka en ambulans från Lojo sjukvårdsområde till Västra Nylands sjukvårdsområde - eller tvärtom.

Brister kan ambulanspersonal informera fältchefen om

Personalen kan alltid ta kontakt med fältchefen om de upptäcker brister av något slag, berättar Jousi.

- Fältchefen innebär ett stort steg framåt för akutvården i de här regionerna, säger Milla Jousi som ser det här som en mycket god nyhet.

Möjligheter att utveckla akutvården finns nu, enligt henne. Hon har själv bara goda erfarenheter av fältchefsmodellen från andra områden i Finland.

Mer fortbildning ska det bli

Fältchefen kommer med på vissa typer av uppdrag och leder arbetet på fältet. Fältchefens uppgift är inte att granska arbetet, utan att leda det och bistå i arbetet. Efteråt kan ambulanspersonalen få respons av fältchefen och fundera på vad som löpte bra och vad som inte fungerade i uppdraget.

Målsättningen är att arrangera fortbildning för personalen både separat i de båda sjukvårdområdena, men också gemensamma fortbildningstillfällen.

Och till exempel då ambulanspersonalen är på väg tillbaka från ett uppdrag kan de sticka in till fältchefsenheten i Lojo och få lite fortbildning av något slag såsom till exempel praktiska övningar.

Jousi vill ha idéer av personalen

Milla Jousi är mycket ivrig över sitt nya arbete som ansvarsläkare och ser stora möjligheter att utveckla akutsjukvården som en större helhet genom fortbildning, övervakning och öppna diskussioner med arbetstagarna.
- Jag hoppas att jag får respons. I allmänhet är det arbetstagarna på fältet som kommer med de bästa idéerna.

Hon vill inte skriva under att möjligheterna intill nu att granska de privata bolagens verksamhet skulle vara bristfälliga.

- Enligt avtalet mellan sjukvårdsområdet och den privata tjänsteproducenten har beställaren rätt och skyldighet att utveckla, följa med och övervaka verksamheten.

Brister i ambulansvården i Västnyland
Usla ambulanser med vårdutrustning som krånglar
Ekenäs sjuktransport: Bilarna är inte i dåligt skick
Osakligheter mot ambulanspersonalen
Ekenäs sjuktransport: Vi blir svartmålade