Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn får inte längre ris - men luggas nog

Uppdaterad 09.04.2014 12:25.
Barn som gömmer sig mot en vägg

Finländarnas attityder till att slå barn i uppfostringssyfte blir allt strängare. Men alltför många kniper eller luggar fortfarande sina barn, visar en färsk undersökning.

En positiv utveckling har skett de senaste trettio åren. När kroppslig aga blev straffbar år 1984 var ungefär hälften av finländarna för barnaga. I dag godkänner bara femton procent av finländarna att man bestraffar barn med olika former av våld.

Men de fördömande attityderna mot barnaga syns inte alltid i praktiken, varnar Centralförbundet för barnskydd, som sammanställt rapporten. Fortfarande angav 25 procent av dem som svarat på undersökningen att de någon gång använt våld mot barn i syfte att bestraffa eller uppfostra.

Barnfamiljer har ändrat attityd

Undersökningen bygger på svar av fler än tusen finländare i åldern 15 till 79 år. Det här är femte gången en liknande undersökning görs sedan år 2004.

Svaren visar att attityderna till barnaga förändrats stort, särskilt bland föräldrar i barnfamiljer.År 2004, då barnaga varit straffbart i tjugo år, godkände fortfarande nästan en tredjedel av småbarnsföräldrarna aga som uppfostringsmetod.

I dag, tio år senare, godkänner bara åtta procent att föräldrar slår sina barn.

Björkriset har försvunnit

En annan positiv nyhet som framgår ur rapporten är att de finländska föräldrarna slår inte längre sina barn med ris.

År 2006 svarade sju procent att de slagit sina barn med något föremål. I årets undersökning hade andelen föräldrar som någon gång misshandlat sina barn sjunkit till noll.

Däremot är luggning, knipningar, hårda knäppningar på utsatta kroppsdelar och annat milt våld, samt olika sorter av förnedring fortfarande vanliga som uppfostringsmetoder. Attityderna till sådant våld var också betydligt mildare än till grövre våld som slag eller ris.

Kommentarer efterlyser aga

Liberalare attityder till barnaga florerar fortfarande i Svenskfinland.

När Yle Nyheter för några veckor sedan rapporterade om föräldrar, som vill ha hjälp med besvärliga tonåringar dök det upp många kommentarer som uppmuntrade till barnaga i kommentarsfältet.

En kommentar lyder: "men också barn som fått gränser börjar ifrågasätta föräldrars auktoritet och trots att man inte skall misshandla sina barn så skulle en liten lugg ibland kanske behövas".

De grövsta kommentarerna kunde inte webbredaktörerna godkänna, eftersom till exempel uppmaningar att lugga barn kan anses bryta mot strafflagen.

Men de flesta av rösterna menade att det förutom olagligt också är både förlegat och reslutatlöst att slå barn, eftersom det traumatiserar barnen snarare än sätter gränser.

I dag är barnaga förbjudet i 36 länder.