Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Unga diskuterar service med beslutsfattare i Vasa

Från 2014
Ronja Karvinen, Calle Koskela

Unga och beslutsfattare i Vasa träffas på onsdagen för att diskutera för unga viktiga frågor inom basservicen i staden. Träffen ordnas av ungdomsfullmäktige i Vasa och Calle Koskela och Ronja Karvinen från fullmäktige hoppas att unga på det här sättet får en möjlighet att påverka sin vardag.

- Det är viktigt att beslutsfattarna får veta vad ungdomarna tycker om viktiga tjänster vi har i staden och att vi håller uppe en viss dialog mellan kommunalpolitiker, tjänstemän och ungdomar. Fullmäktige har en viktig funktion i att hålla den här diskussionen i gång, säger Calle Koskela.

- Ungdomarna är ofta själva intresserade av att påverka, det är bara det att dom inte alltid vet hur man skall göra. Men det är bra med sådanahär tillfällen så får de en möjlighet att komma fram och säga sin åsikt, säger Ronja Karvinen.

Kollektivtrafiken och hälsovården brukar intressera

Ungdomar från Vasas alla högstadier och läroanstalter på andra stadiet har kallats in för att fundera på staden service ur ungas synvinkel.
Angelägna frågor för unga är bland annat kollektivtrafiken och hur den fungerar i Vasa. Också ungdomarnas möjligheter att påverka intresserar och hur skolan och fritidstjänsterna fungerar i staden.

- Jag tror att lokaltrafiken kommer att väcka diskussion. Den väcker alltid känslor bland ungdomarna och vi har diskuterat den också tidigare och då har jag haft en känsla av att ungdomarna tycker att beslutsfattarna inte lyssnar på dem. Ungdomarna kommer med en mängd förslag på hur man skulle kunna utveckla den och vad som är fel. Det handlar mycket om att bussarna inte går så ofta och de går inte så sent på kvällen. Jag tror det är främst sådana saker som ungdomar är missnöjda med, säger Koskela.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Skolfrågor brukar också engagera och sjukvården brukar intressera. Många har föräldrar som har insjuknat och då brukar unga fråga hur det blir med dem. Tas de hand om de drabbades närstående. Det brukar många av mina kompisar också diskutera, säger Ronja Karvinen.

Inom sjukvården brukar också frågan om hur mentala problem sköts i staden intressera unga. Enligt Ronja Karvinen är det mycket oroande att det fortfarande finns vissa skolor som inte har skolkuratorer och skolpsykologer. Calle Koskela håller med och tror att tröskeln hos unga fortfarande är lite onödigt hög för att söka hjälp.

- Unga vet inte vart de skall gå och vågar inte söka hjälp och det är sådana saker som är ganska oroväckande, säger Koskela.

Energiskt ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige kommer också i fortsätta att ordna träffar för ungdomar där de kan ställa frågor och träffa olika experter och beslutsfattare. De träffar som hittills har ordnats har varit populära och välbesökta. Vad nästa träff kan tänkas handla om är ännu öppet.

- Det beror på vad ungdomarna vill tala om och vad som intresserar dem, säger Karvinen.

- Vi lyssnar på vad ungdomarna vill och så försöker vi driva deras sak, säger Koskela.

Dagens ungdomsträff börjar klockan 13 på Silveria och från beslutsfattarhåll deltar bland annat stadsdirektör Tomas Häyry, sektordirektörerna och representanter från fullmäktige i Vasa.