Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vårbergavägen asfalteras - väg 176 måste vänta

Från 2014
Vägskada

Borgå stad och Nylands närings-, trafik och miljöcentral kommer med både goda och dåliga nyheter för dem som använder vägarna. En del vägar som är i dåligt skick får en ny beläggning i sommar, andra får tyvärr ytterligare förfalla.

Borgå stad asfalterar om Vårbergavägen, en väg som redaktionen fått tips om. Också i övrigt ser Borgå stads gatuunderhåll över vägarna i Vårberga. Vi har också fått in ett tips om att Kokonvägen är ytterst gropig, men den vägen förbättras inte i år heller.

Borgå stads anslag för nyasfaltering har stigit en aning under de två senaste åren, berättar stadsingenjör Risto Lindblad. Anslaget ligger nu på en miljon euro.

Väg 176 livsfarlig

NTM-centralen satsar på att förbättra huvudlederna. Ramperna vid riksväg sju mellan Borgå och Helsingfors och vid riksväg sex mellan Forsby och Lappträsk ska förnyas. Riksväg sex asfalteras dessutom om mellan Forsby och Lappträsk.

NTM-centralen gör ingenting åt väg 176 mellan Lovisa och Lappträsk. Thomas Antas som är viceordförande för kommunstyrelsen i Lappträsk är upprörd.

- Vägen är i så dåligt skick att den borde förbättras genast, säger han.

Antas är rädd för en motorcykelolycka med tragiska följder på vägen för fårorna är så djupa.

Lappträskstyrelsen fattade tidigare i veckan beslut om att skicka ett öppet brev till NTM-centralen. I brevet frågar Lappträsk hur centralen ska förbättra underhållet av vägarna i kommunen.