Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

För dyrt att renovera Sjukis i Ekenäs

Från 2014
Uppdaterad 10.04.2014 09:40.
Ekenäs gymnasium
Bildtext Ekenäs gymnasiums nuvarande byggnad blir kanske inte ett daghem i alla fall.

Det kostar för mycket att renovera den gamla sjukvårdsskolan i Ekenäs så att gymnasiet kunde flytta in dit. Direktionen för intern service föreslår i stället att fastigheten värderas och säljs eller att man utreder alternativa användningsmöjligheter.

Enligt Martin Glader, som är ordförande för direktionen för intern service, räcker det budgeterade anslaget på 780 000 euro för renoveringen av sjukvårdsskolan inte till på långt när.

- De kostnaderna som nu har uppskattats för ombyggnaden av sjukvårdsskolan är 4,2 miljoner euro och det är något helt annat än utgångspunkten som vi har i årets budget, säger han.

Direktionen för intern service meddelar nu stadsstyrelsen att det inte är möjligt att utföra renoveringen inom ramen för budgeten.

Större renovering än planerat

Ursprungligen var det meningen att det skulle göras en del lindriga målningsarbeten och en viss ombyggnad av VVS-utrustningen i sjukvårdsskolans fastighet på Raseborgsvägen, som i dag används av yrkesutbildaren Axxell. Men då planeringsarbetet kom i gång visade det sig att ändringsarbetena blir betydligt mer omfattande än så. Det innebär i sin tur att renoveringsarbetena skulle kräva bygglov och det betyder att byggnaden måste uppfylla alla krav som man ställer på utrymmen för gymnasieutbildning.

Enligt direktionen för intern service borde man nu utreda alternativa användningsmöjligheter för fastigheten vid Raseborgsvägen. Ett annat förslag är att fastigheten värderas och sedan ges till försäljning.

Gymnasiebyggnaden blir inget dagis

Planen har varit att den byggnad där Ekenäs gymnasium finns i dag skulle bli ett stort daghem. Men direktionen för intern service vill i stället satsa på att färdigställa åtta nya daghemsavdelningar i ändamålsenliga utrymmen så billigt som möjligt.

- Intern service kommer tillsammans med bildningen att utreda nya alternativ för daghemmen. Hela processen satte ju i gång för att det finns ett skriande behov av daghemsplatser, säger Glader.