Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvinnliga politiker i Pedersöre fick eget nätverk

Från 2014
Anette Forsström-Fellman och Johanna Överfors i det nya kvinnliga nätverket över partigränserna
Bild: YLE/Patrik Enlund

Kvinnliga politiker i Pedersöre har startat ett nätverk över partigränserna för att stöda varandra och stärka sammanhållningen. Anette Forsström-Fellman (SFP) och Johanna Överfors (SDP) är initiativtagare till nätverket.

- Vi har sett ett behov. Vi behöver lära känna varandra. Vi har våra gruppmöten före fullmäktige och klart vi kan sitta och diskutera på kaffepauserna men det är ändå relativt bundet till parti och vi sitter gärna och diskuterar över partigränserna. Vi behöver också ett forum där man kan ställa alla frågor och vi får ta tid på oss att diskutera politiska frågor ingående, säger Forsström-Fellman.

Programmet är inte längre tillgängligt
Nätverk för kvinnliga politiker i Pedersöre - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Johanna Överfors påpekar att män redan ofta har sina nätverk och i det sammanhanget har ärenden redan diskuterats i ett annat rum än det verkliga mötesrummet. Att dela erfarenhet och kunskap tycker Anette Forsström- Fellman också att är viktigt eftersom man har väldigt olika erfarenheter av och kunskaper om politken.

- Jag som är helt ny har mycket att lära mig av om beslutsprocesser och om hur man gjort tidigare, säger Forsström-Fellman.

Kvinnliga politikerna en minoritet

I Pedersöre fullmäktige sitter i dag 12 kvinnliga ledamöter. Om man tar alla nämnder med suppleanter med i beräkningarna finns det omkring 50 kvinnliga politiker i kommunen. På den första nätverksträffen som ordnades kom ett 20-tal kvinnor, men potential för att få med fler finns.

- Det finns et litet bekymmer bland oss kvinnor, och män också för den delen, att vi tävlar sinsemellan mer än vi backar upp varandra. Och när v kvinnor är i minoritet behöver vi stöda varandra i olika frågor, säger Forsström-Fellman.

- Vad jag vill få ut av det här nätverket är stöd av kvinnor i fullmäktigesalen i frågor som berör kommunen och det kvinnliga perspektivet på den, säger Överfors.

En utmaning i att vara kvinnlig politiker i Pedersöre är att bli hörd tycker Överfors. Större delaktighet i de beslut som fattas är någonting att sträva efter och större öppenhet behövs tycker både Forsström-Fellman och Överfors.

Nästa gång träffas det kvinnliga nätverket i Pedersöre i juni. Vilket temat då kommer att vara är ännu öppet, men initiativtagarna hoppas kunna bjuda på en intressant föreläsare.