Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen slopar tvångsfusioner

Från 2014
Uppdaterad 11.04.2014 15:28.
symbolisk bild  om kommunfusioner
Bild: Yle

Det blir inga framtvingade tvångsfusioner av kommunerna i stadsregionerna. Ordförandena för regeringspartiernas riksdagsgrupper har beslutat dra tillbaka den omtvistade paragrafen om tvångsfusioner i den nya kommunstrukturlagen.

Paragrafen hade gett regeringen möjlighet att besluta om kommunsammanslagningar i stadsregioner, oberoende av kommunernas åsikt. Paragrafen hade inte gällt metropolområdet kring huvudstaden.

Paragrafen om tvångsfusioner har väckt starkt motstånd under remissrundan i kommunerna och den hade också möjligen stridit mot grundlagen. Bland partierna har Socialdemokraterna och Svenska Folkpartiet har protesterat mot paragrafen om tvångsfusioner.

Överenskommelsen om vårdreformen nyligen bidrog också till att tvångsparagrafen stryks.

Nöjda kommentarer av SFP och SDP

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund säger att det var ett riktigt beslut att slopa tvångsparagrafen.

- Vi har från första början ansett att tvång är fel metod att befrämja kommunsammanslagningar och efter att vårdreformen fick en nystart blev det ännu klarare att tvångsparagrafen är fel sätt att gå vidare, säger Haglund i ett pressmeddelande.

Också från Socialdemokraterna kommer en nöjd kommentar.

Ordföranden för Socialdemokraternas riksdagsgrupp Jouni Backman säger att det är ett bra och motiverat beslut att frångå paragrafen om tvångsfusioner.

- Socialdemokraterna stöder tanken på starkare kommuner inom pendlingsområdena. Nödvändiga kommunsammanslagningar kan förverkligas genom kommunernas egna frivilliga beslut. Socialdemokraterna har inte trott på tvång utan tror beslutsfattarnas egna fria bedömning, säger Backman.

Centern: Förnuftet återvänder

Centerriksdagsmannen Tapani Tölli konstaterar att förnuftet efter tre år håller på att återvända i regeringen. Tölli är ordförande i Centerns kommun- och regionarbetsgrupp.

Tvångsfusioner är ingen lösning på Finlands problem. Kommuninvånarna och beslutsfattarna måste själva få besluta om sin framtid.

Tölli frågar sig också om det lönade sig att använda så mycket tid, resurser och pengar på det här. De rätta ärendena, som att utveckla servicen i kommunerna har legat på i is hela valperioden.

Toivakka: Reformen går vidare

Viceordföranden för Samlingspartiets riksdagsgrupp Lenita Toivakka säger att det är en sund korrigeringsmanöver att avstå från tvångsfusionerna.

Den stora reformen fortsätter. Utgångspunkten har hela tiden varit frivillighet. Kommunerna kan säkert fatta ansvarsfulla lösningar utgående från nuvarande lagstiftning. Strukturerna måste ändå förnyas, säger Toivakka.

Diskussion om artikeln