Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mycket virke längs vägarna

Från 2014
Skogstraktor lastar av stockar för vidare transport

Många har lagt märke till att det finns mycket virke längs med vägarna. Virkestransporterna löper långsamt just nu.

- Det har avverkats ganska normala mängder träd i vinter, trots att vintern var komplicerad, säger revirinstruktör Ove Simosas vid Södra skogsreviret i Borgå. Det var otroligt fina fören för oss och visst gick det bra, men föret for på vissa ställen redan vid halva februari. En del ställen är frusna fortfarande, men det är ju så med skogen att det är det sämsta stället som avgör om det ska huggas eller inte.

Av någon oförklarlig anledning har transporterna av virket fungerat långsamt. Läget är ändå under kontroll, säger Simosas.

- Det finns nog för mycket virke längs vägarna just nu. Men det är allt virke som är sålt. Vi har en bilpark som rör på vårt virke, men det finns inga överlopps bilar om det händer något.

Maskinerna tystnar för att ge naturen ro

Efter påsk blir det paus i avverkningarna fram till försommaren för att ge ro åt djuren som uppfostrar sina avkommor. Det faller sig naturligt, eftersom det är som blötast i naturen då.

- Förstås så jobbar vi i naturen, här måste vi också vara, men det är helt klart att vi avverkar bara det som är nödvändigt och försöker vara så skonsamma som möjligt. Det är ju vår målsättning också att störa så lite som möjligt. Härifrån framåt är det plantering av ny skog som gäller.

Hur vet man då var de känsligaste platserna i naturen finns?

- Det beror på den lokala skogsfackmannens och skogsägarens kännedom. En del skogsägare har önskemål eller rentav krav på att deras skog inte ska avverkas under våren.