Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler beväringar dras med övervikt

Från 2014
Pionjärkompaniet i Nylands brigad gör muskelkonditionstest. Oskar Hagström längst till vänster.
Bild: Yle/Johan Gullmets

När beväringens BMI är över 35 och konditionen dålig överväger man att befria honom helt från tjänstgöring.

Det säger marinens överläkare, medicinalkommodor Kai Parkkola de allmänna riktlinjer som gäller när den värnpliktiges duglighet till militärtjänst bedöms vid uppbådet.

Övervikt i sig är inte ett kriterie för att befrias, men har man ett BMI som går över 35 och dessutom är i fysiskt dåligt skick kan det bli aktuellt med C-papper. När BMI:et är mellan 30 och 35 och konditionen dålig kan uppskov beviljas, vid lindrigare övervikt är det A- eller B-papper som gäller.

Samma trend som i andra välfärdsländer

Övervikten bland unga i Finland följer samma trend som i övriga välfärdsländer: Den går stadigt uppåt - något som också syns vid uppbåden.

Under de senaste åren har antalet som beviljas uppskov eller befrias helt på grund av övervikt och dålig kondition ökat en aning, berättar Parkkola.

Det finns förstås också andra kriterier man tittar på när dugligheten ska bedömas: Ivriga och motiverade välkomnas av Parkkola att använda tjänstgöringen för att ändra sina levnadsvanor och komma i skick.

- Det händer beklagligt sällan, men några glädjande undantagsfall finns. En mycket motiverad person som verkligen vill förbättra sin kondition och gå ner i vikt kan tas in för tjänstgöring förutsatt att den värnpliktiges övervikt och dåliga kondition inte utgör en fara för personens hälsa.

Risken för skador är större om man bär på övervikt och inte har en kondition som är helt på topp. Som exempel nämner Parkkola en 180 centimeter lång man, men ett BMI på 35.

Med all packning som han förväntas bära med sig i terrängen skulle han i princip släpa runt sin egen idealvikt gånger två. För en sådan person blir det svårt att hålla samma tempo som de andra, påpekar Parkkola.

Grupper enligt kondis

Det här kan det bli ändring på inom en snar framtid, berättar Parkkola.

På vissa truppförband, däribland Kajanalands brigad, har man tagit i bruk ett system där rekryterna delas in i grupper enligt fysisk kondition med skräddarsydda träningsprogram anpassade för nivån. De som är i gott skick tränar hårdare, medan de som är i sämre skick har ett träningsprogram som successivt tränar upp dem. Resultaten har varit lovande.

- Som jag uppfattat det överväger man att införa det här överallt, just på grund av de positiva erfarenheterna. Resultaten kommer åtminstone att inverka på de riktlinjer vi har när det gäller just övervikt och dålig kondition i framtiden.

Parkkola tror inte att den ökande övervikten bland unga kommer att påverka försvaret negativt, i alla fall inte i större grad än i övriga europeiska länder. Parkkola oroar sig faktiskt inte just alls.

- Nej, jag är inte orolig. För tillfället genomför ungefär 70 procent av Finlands unga åldersklasser beväringstjänst, vilket är rekordhögt. Jag vet ingen annan stat som har lika höga siffror. Jag är hoppfull och mycket stolt över våra unga män.

Diskussion om artikeln