Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Friskare personal i Lovisa

Från 2014
Lovisa rådhus
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Lovisa stads anställda var friskare i fjol än året innan.

Sjukfrånvaron minskade med åtta procent, det betyder en minskning på nästan 1 300 arbetsdagar. Frånvaron på grund av sjukdom har minskat mest inom social- och hälsovården och inom tekniska sektorn.

Lovisa stad hade i fjol drygt 1100 anställda. Av dem var var nästan 85 procent kvinnor.

Det här framgår ur stadens personalbokslut för 2013.