Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

STTK: Nya jämställdhetslagen bra men inte tillräcklig

Uppdaterad 14.04.2014 12:16.
Ralf Sund.

En ändring i jämställdhetslagen som regeringen lägger fram ska göra det lättare att åtgärda könsbaserade löneskillnader.
De nya ändringarna är bra - men de räcker inte till. Det säger tjänstemannafackförbundets chefsekonom Ralf Sund.

Av tjänstemannaförbundet STTK:s mer än 600 000 medlemmar är 75 procent kvinnor. Läget för dem har stort sett varit oförändrat de senaste tjugo åren, säger Sund.
Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Finland är fortfarande nitton procent enligt EU-statistik.

Ett steg i rätt riktning

Det nya lagförslaget lägger fram en modell för hur arbetsgivare konkret kan mäta vilka faktorer som skapar skillnader i kvinnors och mäns löner.

I förslaget på ny jämställdhetslag ingår ett krav på att arbetsplatser med över 30 anställda ska kunna visa upp hur man jobbar med den jämställdhetsplan som redan nu är obligatorisk.
Arbetsgivaren måste också tillkännage för de anställda om det finns skillnader i mäns och kvinnors löner på arbetsplatsen, och vilka de är.

- Det är bra med en sådan öppenhet, det skapar en mer analytisk diskussion, säger Ralf Sund.

Om riksdagen godkänner ändringsförslaget träder kravet på att redovisa löne- och statusskillnader mellan könen i kraft i januari 2015.

Sund ser tillstramningen av jämställdhetslagen som ett steg i rätt riktning. Men det verkliga problemet handlar om något betydligt större, menar han.

- Bättre uppföljning av jämställdhetsplaner och mer forskning är bara en liten förbättring. Jag skulle säga att en jämställd föräldraledighet skulle lösa 70-80 procent av problemen.

Föräldraledighet skapar ojämlikhet

Arbetsgivare ser kvinnor som en risk, eftersom unga kvinnor i dagens läge ofta blir föräldralediga, medan deras manliga kolleger låter bli. Det påverkar löneutvecklingen.

Sund föreslår att mäns föräldraledighet utökas ytterligare så att kvinnorna inte tyngs av att arbetsgivarna ser dem som en extra kostnad. Han lyfter fram Island som ett positivt exempel.

- Sedan man började med modellen där mamman får sex månader, pappan sex egna, och så får de dela på ytterligare sex månader så har vi sett en ordentlig utjämning av lönerna. Inte är de helt jämställda ännu, men utvecklingen är mycket positiv.

Om inte jämställdhet kan uppnås på annan väg tycker Sund att det är berättigat att tvinga fram lika löner med en reglerad vårdledighet, där pappan måste vara ledig lika länge som mamman.
Bara så blir kvinnor och män lika värda på arbetsmarknaden, säger han.