Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Fråga om Gud på Twitter

Från 2014
Sixten Ekstrand
Bildtext Sixten Ekstrand anser församlingarna ska vara olika.
Bild: Yle/Carina Bruun

Matteus församling har lyckats locka till sig skriftskoleelever tack vare nya undersvisningsmetoder. Skillnaderna mellan församlingarna i huvudstadsregionen är enligt Sixten Ekstrand, direktor på Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), en bra sak. Däremot anser han att det borde vara lättare att välja vilken församling man tillhör.

- Det finns inget som hindrar en att söka sig till andra församlingars verksamhet. Framför allt väljer unga gärna skriftskola baserat på vad kompisarna väljer, berättar Ekstrand.

Enligt honom är Matteus församlings skriftskola just nu populärast i stan, vilket kan bero på den moderna undervisningen.

- De har ett nytänk där. Man använder sig inte så mycket av katederundervisningen, utan jobbar istället mycket med sociala medier. Är det någon som inte vågar fråga prästen direkt så kan man ställa sin fråga på Twitter, förklarar Ekstrand.

Han ser inga problem i att vissa församlingar är populärare än andra, men påpekar att församlingarna primärt ska ta hand om sina egna ungdomar och grupper.

- Det är klart det finns ekonomiska och fysiska begränsningar. Men har man en viss kapacitet och inte fyller alla grupper tar man gärna emot andra ungdomar.

Finns det konkurrens församlingar emellan?

Det är klart man kan se det så. Men jag skulle vilja se det som ett komplement. Det som någon tycker att är helt jees, får någon annan att rynka på näsan. Jag tycker att det är bra att det finns olika profiler på församlingar och skriftskolor, menar Ekstrand som ändå anser att det borde vara lättare att välja församlingstillhörighet.

Dags att luckra upp

I dag följer man parokialprincipen som innebär att församlingstillhörigheten beror på var man bor. Ekstrand menar att det här är problematiskt för de svenskspråkiga i Helsingfors kranskommuner.

- Vi har 3 500-4 000 svenskspråkiga som bor i Träskända, Hyvinge, Vichtis och Nurmijärvi och som tillhör de finska församlingarna. De får endast lite service på svenska. Men med en uppluckring av principen skulle de kunna höra till en svenskspråkig församling.

Hur ser diskussionen ut?

- Det har gått väldigt trögt om man ser på kyrkans beslutsfattare. I det här avseendet ser jag att kyrkan är oförlåtligt traditionell. När tiderna förändras så borde man se över regelverken och med dagens datateknik skapa ett system där mina kyrkoskattepengar följer mig till den församling där jag vill vara aktiv. Men vi ger inte upp, utan jobbar vidare med det här.