Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nej till stormarknad i Norra hamnen i Yles enkät

Från 2014
Uppdaterad 16.04.2014 19:21.
Borde Norra hamnen i Ekenäs få en stormarknad? 73% anser att den inte borde få det.
Bildtext Ett massivt nej i enkäten mot planerna.
Bild: Grafik: Mikael Hindsberg

Yle Västnylands webbenkät om hur Norra hamnen i Ekenäs borde se ut i framtiden engagerade många människor; särskilt dem som inte vill ha en stormarknad i Norra hamnen. Efter att vi tog bort dubbleringar och maskinella svar på webbenkäten kunde vi godkänna totalt 798 svar. Många, 128 personer, ville också dela med sig av sina visioner för området i frågeformuläret.

Yle Västnyland frågade om området i Norra hamnen borde förbli orört och se ut som i dag. Det var bara en liten minoritet (54 personer) som talade för det alternativet.

Det är inte heller stadens vilja att lämna området orört eftersom det finns en gällande detaljplan för området med plats för bostäder och småskalig affärsverksamhet.

I juni ifjol valde stadsstyrelsen i Raseborg att byggföretaget Mäenpää Rakennus Oy från Jakobstad får börja planera och förhandsmarknadsföra Norra hamnen.

Staden valde Mäenpää av två konkurrerande alternativ eftersom företaget var inne på samma linje som staden om att bygga affärer, restauranger och bostäder i Norra hamnen. Det konkurrerande anbudet innehöll bara bygget av bostäder.

Också de som svarade på Yle Västnylands webbenkät tyckte det var bättre med både bostäder, torg och småaffärer i området än bara bostäder.

Nej till stormarknad i Norra hamnen

Tidigt på hösten år 2013 kom Mäenpää Rakennus och Raseborgs stad ut med nyheten att detaljplanen för Norra hamnen kunde ändras så att det på området vid järnvägen också skulle beredas rum för ett affärskomplex kallat Pier 25 med plats för en stormarknad, mindre affärer, caféer och restauranger.

I övrigt skulle området byggas som planerat.

En tydlig majoritet av dem som svarade på Yle Västnylands webbenkät ansåg att Norra hamnen i Ekenäs inte lämpar sig för en stormarknad. Alternativet nej för en stormarknad fick 580 svar medan 218 personer svarade ja.

Yle Västnyland frågade också om det alls ska byggas en stormarknad någonstans i Ekenäs. Här var det en knapp majoritet som anser att det någonstans i staden ska finnas en stormarknad i stil med Citymarket eller Prisma. Ja-sidan fick 432 röster mot Nej-sidans 366.

Vi gav också alternativ för var i hela stora Raseborg en stormarknad kunde komma på fråga. Det är bra att komma ihåg att lagen begränsar var man får bygga stormarknader. Myndigheter och beslutsfattare har önskat att städernas centrum inte utarmas utan att affärerna ska finnas där. Det är också trafik- och miljömässigt vettigt att man kan gå, cykla och ta sig med allmänna kommunikationsmedel till köpcentren. Bland annat därför regleras byggplatserna för dem.

I vår enkät ville vi ändå inte begränsa alternativen till bara sådana som enligt gällande lag är möjliga utan vi ville pejla ett lite bredare spektrum.

Därför fanns det med bland annat alternativet Karis och placeringar vid riksväg 25.

Så gjordes enkäten

Fredagen den 11 april lade vi ut webbenkäten på Yle Västnylands hemsida. Allmänheten kunde besvara enkäten fram till måndagen den 14 april.

Det kom genast kritik om att man kunde svara flera gånger på enkäten från samma maskin. Yle Västnyland valde medvetet möjligheten att inte begränsa enkäten per ip-adress eftersom flera datorer t.ex. på arbetsplatser eller i allmänna nätverk kan ha samma ip-adress.

Möjligheten missbrukades i alla fall då någon eller några programmerade en maskinell inmatning av enkätsvar. Därför städade Svenska Yles dataavdelning materialet och plockade bort en hel del dubbleringar.

De maskinella svaren togs bort liksom alla de svar som kom från samma ip-adress efter varandra och innehöll samma svar. Det betyder att samma användare kan har röstat flera gånger om han eller hon gav olika svar varje gång. Medlemmar i samma familj som röstade genast efter varandra på samma sätt på samma dator fick bara en röst hörd på det här sättet.

Efter att dataavdelningen hade rensat i materialet fanns det 798 svar på enkäten. Att fylla i det öppna fältet och ge kommentarer var frivilligt. Där kunde vi godkänna 128 öppna svar med visioner och tankar för framtiden för området.

Stadsdirektören missnöjd

Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson skickade också en kommentar till redaktionen där han ville ge synpunkter på enkäten.

Han tycker enkäten är vilseledande.

- Många tror att det nu finns en möjlighet att ändra planen för Norra hamnen och enkäten stärker den bilden. Bostadsdelen = det öppna fältet i hamnen har ju en fastställd plan för bostäder. Planändringen gäller järnvägsområdet på var sin sida om järnvägen där det redan finns affärsytor och parkeringsplatser.

- Varför ger ni en bild att man ska bygga stormarketar utanför centrumområdet, där det är olagligt? Faktum att vi i höst (2013) fick upp ögonen för järnvägsområdet är att vi har ett avtal med Mäenpää och företaget såg en potential där om byggnadsrätten blir något större.

- Vi har givetvis noterat att det finns krafter som driver Stinsen/Tammet-området som alternativ till köpcentrumet vid järnvägen, men där finns ingen infrastruktur för att komma ut på riksväg 25 och under järnvägen. Prislappen är närmare 10 än 5 miljoner euro. Vem ska betala den?

Som svar till Mårten Johansson säger Yle Västnyland att enkäten inte är en officiell opinionsmätning utan menad som en enkät för att se hur frågan engagerar och vilka konstruktiva visioner det finns för området.

En vetenskaplig enkätundersökning kan inte göras via ett öppet webbformulär eftersom man inte då har kontroll på t.ex. hur kön, ålder och inkomstklass fördelas mellan dem som svarar.

Yle Västnyland ville också få in åsikter och visioner som inte begränsas av nuvarande planer eller bestämmelser. Att en plan för ett område förändras eller att myndigheter ändrar på sin ståndpunkt om placering av stormarketar om t.ex. 15 år är knappast omöjligt. Utan fördomsfria visioner utvecklas inget här i världen.

Här kan den som vill läsa om vilka visioner och farhågor som lyftes fram i Yle Västnylands webbenkät.