Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många brister i Vihtavuori

Från 2014
Bild: Räddningsverket i Mellersta Finland

Olycksutredningscentralen påvisar många brister i samband med incidenten vid sprängämnesfabriken Vihtavuori senaste sommar.

Centralen kräver striktare kontroll av gruvornas sprängämneshantering och hanteringen av oanvänt sprängämne vid fabriken.

I sin slutrapport kräver centralen också strängare myndighetskontroll och tydligare regelverk för hur farliga ämnen hanteras.

I stället för rådgivning kräver olycksutredningscentralen stränga sanktioner för dem som inte följer föreskrifterna.

Risk för en storolycka uppstod vid Forcits fabrik senaste sommar när en avfallscontainer började ryka och blev upphettad strax intill ett lager där tonvis med sprängämnen förvarades. En av de största evakueringarna i Finland under fredstid genomfördes i samband med incidenten.