Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Aldrig för tidigt att upprätta testamente

Från 2014
Gravljus
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Om man känner att man vill påverka hur ens egendom delas efter att man gått bort är det skäl att upprätta ett testamente, säger advokat Kenneth Peth. Men hur gör man då för att upprätta ett testamente och när borde man göra det? Är det för tidigt när man är kring 30?

Eftersom man kan uppdatera ett testamente hur många gånger som helst, tycker Kenneth Peth inte att det är för tidigt att upprätta ett testamente när man är 30 år. Testamentet kan justeras om familjeförhållandena förändras eller liknande. När man ändrar eller uppdaterar ett testamente skall man vara noga med att det klart och tydligt framkommer att det är ett nytt testamente som ersätter det gamla.

Kan man göra ett testamente helt själv?

Som testamente duger till och med några rader på ett vanligt rutigt papper där man skriver vad man vill ge åt vem. Kravet är att det har underskrifter av två ojäviga vittnen. Kennet Peth rekommenderar trots allt att man vänder sig till en advokat eller till banken för att få hjälp med formuleringarna i testamentet. Risken är annars stor att det kan tolkas på för många olika sätt. Om man till exempel skriver att alla pengar skall tillfalla en viss person så kan det uppstå oklarheter om det gäller pengarna man har hemma i plånboken, de som finns på bankkonton eller om det är depositioner som avses.

Var ska man förvara sitt testamente och är det bara rika som skriver testamente?

Det bästa är att ha ett exemplar av testamentet i ett bankfack och ett exemplar hemma, menar Kenneth Peth. Eventuellt kan ens barn eller den organisation man eventuellt valt att ärva en också kan ha ett exemplar.

Vad gäller vem som upprättar testamente, menar Peth att de med stora tillgångar nästan alltid har testamenten. Men även för dem som inte har en hop med aktier att dela ut kan ett testamente ha skattemässiga och andra fördelar. Ett exempel är att två makar kan göra ett inbördes testamentensom låter den som lever längre ha kvar nyttjanderätten till egendomen. På det viset kan bo kvar i sitt hus även om barnen kanske äger en del av det eftersom de har rätt att få ut sin laglott.

Kan man göra barnen arvslösa?

Nej, eftersom barnen alltid har rätt till sin laglott som är halva arvslotten. Det här kan trots allt i viss mån kringgås, bland annat genom gåvor och olika transaktioner medan man lever, vilket minskar på det arv som barnen får.

Går det trender i testamenten?

I modern tid när skilsmässor är vanliga skriver nästan alla in i testamentet att den egendom som ärvs ska vara enskild egendom för den som erhåller den. Det betyder att maken/makan inte har giftorätt till egendomen som därmed hålls inom familjen. Numera har man också börjat rikta arvet, inte bara till barnen utan också till barnbarnen. Det att barnbarnen inkluderas gör att arvsskatten blir lägre, vilket har gjort det allt vanligare att man gör på det sättet.