Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortsatta oklarheter om Skåldö vattenandelslag

Från 2014
Skåldö vattenandelslag
Bild: Yle

Det är fortfarande oklart vilka områden som ska höra till det som tidigare var Skåldö vattenandelslag.

Det finns flera brister i konsultutredningen om Skåldö vattenandelslags verksamhetsområde. Därför vill miljö- och byggnadsnämnden nu att den ska kompletteras så att nämnden kan ge sitt slutgiltiga utlåtande i ärendet.

De mest betydande bristerna är att det saknas utredningar över bosättningen på det aktuella området och behovet av vattenverkets tjänster, som behövs för att motivera en utvidgning av verksamhetsområdet.

Motivering behövs

Vidare vill nämnden ha en tydlig motivering till varför Lindgrensholmen, området vid Båthusviken söder om Kummeludden och Bajudden har lämnats utanför det tilltänkta området. Vattnen vid de här områdena är känsliga och betydligt övergödda, konstaterar nämnden. Samtidigt finns det byggda vatten- och avloppsledningar alldeles intill Lindgrensholmen och Båthusviken. Till Bajudden har det redan byggts vatten- och avloppsledningar.

Det är den samhällstekniska nämnden som har bett om ett utlåtande av miljö- och byggnadsnämnden.