Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Skiffergasen ändrar energispelet i Europa

Från 2014
Uppdaterad 20.04.2014 10:23.
Bildtext Gasledning för rysk naturgas byggs i norra Tysland
Bild: Jens Buettner / EPA

För Ryssland är naturgasen ett trumfkort. Men frågan är: hur länge? USA börjar exportera skiffergas inom ett par år och i Europa planeras skiffergasproduktion i flera länder. Då kommer spelplanen för energi att se helt annorlunda ut.

USA har nyligen antagit nya lagar som gör det tillåtet att exportera naturgas. Utbudet är stort eftersom produktionen av skiffergas (se separat bakgrundsartikel här) har ökat explosionsartat de senaste fem till tio åren. Exporten av flytande naturgas, LNG väntas komma igång inom två till tre år.

- Det finns en stor oro i Europa på grund av konflikten i Ukraina. Man vill helt enkelt minska beroendet av Gazprom och Ryssland, säger forskare Antto Vihma vid Utrikespolitiska institutet.
Ingen enkel match för Ryssland.

Vihma påminner att många har år 2009 i färskt minne. Då stängde Gazprom gaskranarna som påtryckningsmedel. Om Ryssland använder samma medel den här gången påverkas Ukraina direkt, medan EU-länderna påverkas indirekt.

Bild: Reuters tv

Ryssland är beroende av sin gas- och oljeexport. Därför har Ryssland och Gazprom behov av att visa att man är en pålitlig leverantör till väst. I en sådan situation passar politisk utpressning mot ett grannland inte in i marknadslogiken.

- Ryssland måste helt enkelt se till att det i framtiden finns marknader för deras gas och olja, säger Antto Vihma.

Den snabba ökningen av skiffergasproduktionen i USA har minskat landets import av flytande naturgas, LNG, från till exempel Qatar. Ökad produktion i USA och Australien i kombination med Qatars LNG har sänkt priset på gas. Den har blivit ett konkurrenskraftigt alternativ i Europa till den dyra ryska gasen som är kopplad till oljepriset. Den ryska gasen kan inte helt ersättas, men lokalt kan konkurrensen öka.

Gazprom har försvagats

Den ryska exporten av gas till Västeuropa bygger på långsiktiga kontrakt. Det ökade utbudet av LNG på världsmarknaden har fått köpare i Europa att omförhandla sina kontrakt med Gazprom. I fjol lyckades Polen sänka gaspriset med 15 procent och liknande uppgörelser har Gazprom gjort med energijättarna i Tyskland, Frankrike och Italien.

- Gazproms ställning i förhållande till EU-länderna har minskat, säger Antto Vihma.

En annan faktor som kommer att pressa Gazprom är prissättningen av gasen. Enligt Antto Vihmas rapport är trenden nu att allt fler affärer görs till spotpris, det vill säga till marknadspris i motsats till långa kontrakt där gaspriset är bundet till oljepriset. På lång sikt väntas kopplingen mellan olje- och gaspriser försvinna. Det är en dålig utveckling för Gazprom. Dessutom har EU-kommissionen inlett en utredning av Gazproms prissättning och konkurrenshindrande praxis.

Ryssland vill förhindra skiffergasproduktionen

I Ryssland verkar man ha insett att tillgången till en ”ny” källa till fossilt bränsle, skiffergas, kommer att ändra den globala energimarknaden. Därför försöker Ryssland bromsa sina grannländers planer på utvinning av skiffergas. Ryssland har ställt villkor på de utländska bolag som man samarbetar med enligt principen – ni kan inte samarbeta med Ryssland och samtidigt investera i skiffergasproduktion i Central- och Östeuropa.

Det mest kända exemplet är ExxonMobil som drog sig ur en skiffergasfyndighet i Polen för att få ett samarbetsavtal på de arktiska oljefälten.

Ryssland reagerade också genast efter det att Shell i januari i fjol meddelade att man investerar 10 miljarder dollar i ukrainsk skiffergas. Ett par dagar senare skickade Ryssland en räkning på 7 miljarder dollar till Ukraina för gas som man hade beställt, men inte längre behövde. (Läs separat artikel här)

Ryssland kan med sin taktik eventuellt bromsa starten för skiffergasproduktion i flera europeiska länder, men i längden kan Ryssland inte hindra den. De europeiska länder som väntas vara först ute att producera skiffergas är Polen, Ukraina, Litauen, Rumänien och eventuellt Storbritannien.

I början av 2020-talet beräknas skifferrevolutionens landvinningar synas fullt ut då kapaciteten i USA har ökat och produktionen har kommit igång i Europa och i Kina. Då uppskattas också energisparandet, användningen av förnyelsebar energi och en global marknad för LNG ha förverkligats. Senast då måste Ryssland ha stakat ut en ny strategi för att sälja sin naturgas.

Läs också:
Skiffergas - en framgångssaga med miljökonsekvenser
Gaslandskamp Ukraina-Ryssland
Skiffergasen har förändrat energibranschen