Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Folkis i Karis blir en del av Finlands största folkhögskola

Från 2014
Uppdaterad 23.04.2014 14:30.
Västra Nylands folkhögskola i Karis.
Bildtext Västra Nylands folkhögskola ligger vid Pumpviken i Karis centrum.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Västra Nylands folkhögskola i Karis kan bli en del av en ny stor folkhögskola som täcker hela södra och sydvästra Finland.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Ny stor folkhögskola planeras i södra och sydvästra Finland - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Ägarna till Folkhögskolan Axxell, Västra Nylands folkhögskola och Borgå folkakademi publicerade på tisdagen en plan som ska resultera i en fusion av de tre skolorna.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Kerstin Ilander (SFP) är ordförande för VNF:s styrelse - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Den nya folkhögskolan skolan blir störst i hela Finland inom den så kallade fria bildningen.

Brådskar

Utredaren bakom det nyaste förslaget, rektor Timo Heinola vid Finlands Dövas förbund, föreslår att skolan blir ett aktiebolag eller en stiftelse.

Parterna borde komma överens om formen innan de ansöker av staten om tillstånd att upprätthålla en skola.

Ansökan brådskar. Den bör lämnas in i augusti 2015 eftersom den nya lagen om statsandelar träder i kraft i början av 2016 och de nya upprätthållartillstånden träder i kraft senast den 1 januari 2017.

Arbetet med att skapa den nya skolan bör därför inledas redan i år, säger Heinola.

Knapert

Var och en av de tre folkhögskolorna har svårt att klara ekonomin på egen hand.
I bakgrunden finns också statsmaktens mål att sammanföra skolor till större helheter.

Föreningen Svenska folkskolans vänner lät 2012 utreda framtiden för de tre folkhögskolorna. Timo Heinola utredde frågan redan då och rekommenderade att samarbetet intesifieras och att det på sikt grundas en större svenskspråkig folkhögskola.

Efter den rapporten beslutade de tre skolornas upprätthållare att utreda en fusion i snabbare takt.
Svenska folkskolans vänner tog över utredningsansvaret hösten 2013 och gav uppdraget till samme Timo Heinola.
Förslaget som publicerades på tisdagen baserar sig på den här senare utredningen.

Skolornas ägare ska ta ställning till den nya planen under sommaren, uppger Heinola.

Fokus på språkliga minoriteter

Den svenska folkhögskoleverksamheten skulle bevaras livskraftig, säger Heinola.
Det centrala är, enligt honom, att det skulle uppstå en stor folkhögskola som skulle fokusera på sådant som är viktigt för finlandssvenskarna och olika språkliga minoriteter i Finland - men som inga andra skolor tar sig an.

Verksamhet på alla nuvarande orter

Det ska garanteras att folkhögskoleverksamheten fortsätter på alla de orter de här tre folkhögskolorna verkar på i dag, enligt den uppfattning Heinola har.

Han ser inga negativa sidor med den nya stora folkhögskolan.

Västra Nylands folkhögskola
Axxell
Axxells folkhögskoleutbildningar
Borgå folkakademi
Svenska folkskolans vänner
Pressmeddelande om fusionsplanen