Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn i finska skolor får inte modersmålsundervisning på svenska

Från 2014
Uppdaterad 23.04.2014 07:13.
Johanna Nuorteva framför Kivimäki skola
Bildtext Johanna Nuorteva jobbar som som resurslärare i en specialklass i Kivimäki skola.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Modersmålsinrikad svenska är sällsynt i de finska skolorna. Johanna Nuorteva är mamma till tre tvåspråkiga barn. Hon är så bekymrad över hur det ska gå med deras svenska att hon lagt in ett klagomål hos justitieombudsmannen.

- Vi anmälde vårt första barn till förskolan på finska sidan. Jag märkte att när han börjar i skolan på ettan så får han inte någon undervisning på sitt officiella modersmål. Vi är tvåspråkiga, jag pratar finska med barnen och mannen pratar svenska. Vi skulle förstås vilja att barnen skulle få stöd och undervisning på båda språken, säger Nuorteva.

Hon är orolig för att den svenska skolan inte håller samma standard som den finska, hon vill att hennes barn ska undervisas av behöriga lärare. Största orsaken till att barnen sätts i finsk skola är ändå att de då får en kortare skolväg. Vännerna är också viktiga, gemenskapen bland grannarna är stor i Majstad i Helsingfors där hon bor.

- Vi hade först tänkt sätta honom i svenska skolan, men vi fick inte plats i svenskt dagis. Det var helt proppfullt på vårt område, så det blev ett jättebra dagis på finska.

Frustrerande att läsa sitt modersmål som främmande språk

Johanna Nuorteva har nu lagt in ett klagomål till justitieombudsmannen. Hon jobbar själv som lärare på Kivimäki skola i Vanda, där det går många barn som har ett annat modersmål än finska, och får modersmålsundervisning i sitt hemspråk. Hon undrar varför de tvåspråkiga barnen som talar svenska och finska inte har samma rättighet. Svenskundervisningen börjar först på tredje klass, och då med alla andra barn i skolan.

- Det är frustrerande att studera svenska i en grupp där alla andra har det som en främmande språk, och inte kan tala, skriva eller ens förstå. Jag vet inte vad svenskspråkiga barn får ut av det, säger Nuorteva.

Johanna Nuorteva är inte den enda som efterlyser modersmålsinriktad svenska. Svensklärarna i Finland r.f. vill att den skall bli lika allmän som den modersmålsinriktade finskan i de svenska skolorna.

Förbundet för svensklärare vill i ett utlåtande påminna om att de svenskspråkiga barnen som går i finskspråkiga skolor har rätt att delta i modersmålsinriktad svenska. Det sker alltför sällan idag. Beslut om undervisningen görs på kommunal nivå, och det finns inte ordentlig statistik över hur tvåspråkiga barn som går i finskspråkiga skolor.

Svensklärarna i Finland r.f. föreslår att undervisningen kunde skötas på distans om grupperna blir för små. Förbundet har talat om saken med Nomadskolan som idag ansvarar för den undervisning som finlandssvenska barn får utomlands.

I statsrådets nationalspråksstrategi för regeringsperioden 2011 -2015 står det att möjligheter att erbjuda modersmålssvenska skall utredas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Diskussion om artikeln