Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Grundvattet granskas i Sibbo

Från 2014
Bild: YLE/AG Karlsson

Nu inleds terrängundersökningar på grundvattenområden i Sibbo. Det är grundvattnet i Norrkulla, Nikuviken och Söderkulla som granskas för att få mera information om hur grundvattnet strömmar.

Undersökningarna görs i huvudsak i området mellan Massby och Hindsby vid Sibbo å. Man borrar sig ända ner till den underliggande berggrunden och placerar där rör för att observa grundvattnet.

Mätningsgruppen kommer att göra både gravitationsmätningar och markradarmätningar. Gruppen rör sig till fots i terrängen, huvudsakligen vid åker- och skogsområden,men också vid bebyggelse. Målet är ändå att mätningarna inte ska störa invånarna eller miljön.

Terrängarbetet ska vara avklarat i slutet av oktober och hela utredningen bli klar i december.

Grundvattenundersökningen görs av geologiska forskningscentralen i samråd med Nylands förbund. Målet med projektet är att noggrannare dra upp gränserna för grundvattenområden vid stora åkerområden. På det sättet blir det möjligt att minska kostnader som uppstår genom miljöskyddsåtgärder inom jordbruket.