Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Finländska officerare ser Ryssland som ett hot

Från 2014

Fyra av fem finländska officerare betraktar Ryssland som ett hot mot Finland. Ungefär en lika stor andel av officerskåren anser att det ryska militära hotet mot Finland har vuxit.

Det är Helsingin Sanomat som tillsammans med Officersförbundet genomförde mätningen under påsken.

Händelserna kring Krim har ökat de finländska officerarnas sympatier för militäralliansen Nato. Två av tre svarande anser att ett medlemskap i Nato är den bästa försvarspolitiska lösningen för Finland. Var fjärde säger att alliansfriheten är viktig och bara var tionde vill ha en militärallians med Sverige.

Mätningen gjordes i form av en e-postförfrågan till de av Officersförbundets 4 435 medlemmar vars e-postadresser förbundet kände till. Enkäten besvarades av 2 084 medlemmar, eller 47 procent av dem som fick frågeformuläret.

Finland har ungefär 6 000 aktiva officerare. Enkäten besvarades anonymt under perioden 17-22 april.