Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ungdomsorganisationer: Höj genast pensionsgränsen

Från 2014

Pensionsgränsen ska gå vid sextiofem - en lägre gräns har vi inte råd med. Det menar de elva ungdomsorganisationer som i dag kommit med ett ställningstagande.
Organisationerna vill också ha en mer jämställd föräldraledighet och ett bättre jobb mot åldersdiskriminering.

I samarbete med expertorganisationer inom pension och arbetshälsovård och seniorförbund har elva student- och ungdomsorganisationer gjort upp en plan för hur pensionsförhandlingarna kan ta de unga - alltså framtidens pensionärer - i beaktande.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Finlands studentkårers förbund hör till de organisationer som jobbat fram dokumentet.

Organisationerna vill bland annat att minimigränsen för pensionering så fort som möjligt höjs till sextiofem. Pensionsåldern ska också bindas till den förväntade livslängden.

De flesta av de åtgärder som de ungas pensionsförhandlingar lyfter fram är preventiva.

Till förslagen hör en ökad satsning på studie- och karriärvägledning.

Organisationerna vill att unga ska få coachning i hur arbetsmarknaden fungerar.

De vill också att möjligheterna för rörelsehindrade och handikappade att jobba ska bli bättre.

Dessutom menar organisationerna att Finland måste gå in för en jämställd föräldraledighet, så att båda föräldrarna är hemma lika mycket, för att råda bot på kvinnors lägre pensioner.

De vill även att det blir lättare att ha deltidsjobb också som äldre och att det satsas mera på arbetet mot åldersdiskriminering.