Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Våldet sätter djupa spår i hela familjen

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Programmet är inte längre tillgängligt
Närbild: Närbild - Våldet sätter djupa spår i hela familjen - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Våldet i familjer kan se ut på olika sätt. I de parförhållanden där våld förekommer är det inte ovanligt att bägge partners är våldsamma. Och det händer också att det är kvinnan som är våldsam.

Enligt statistik från Rättspolitiska forskningsinstitutet har 10 % av kvinnor och 6 % av män har utsatts för fysiskt våld av sin nuvarande partner under det sitt liv. 5 % av kvinnorna och 2 % av männen har utsatts för våld av sin nuvarande partner under det senaste året .

Leo Nyqvist är professor i socialt arbete vid Åbo universitet. I sitt arbete kommer han i kontakt med människor som lever i våldsamma förhållanden och familjer. Det finns vissa skillander mellan kvinnor och män som använder våld.

- För det mesta är det kvinnor som har varit själv utsatta för våld i barndomen, detsamma gäller också män. Men kanske kvinnorna mera än män har en mera traumatiserad bakgrund så att dom kvinnorna som tar till våld har också andra problem som t.ex. drog- eller alkoholmissbruk.

Det manliga våldet är ofta grövre, det kan vara frågan om t.ex. sexuellt våld eller försök att kontrollera kvinnan genom att förfölja henne.

- Om man tänker på det kvinnliga våldet så det är för det mesta ganska lindrigt fysiskt våld, att spotta på ansiktet och dra i håret och kasta saker, skrika och knuffa. Det psykiska våldet kan vara att nedvärdera, kritisera och skälla på partnern när det finns andra människor omkring.

Leo Nyqvist är professor i socialt arbete vid Åbo universitet.
Bildtext Leo Nyqvist är professor i socialt arbete vid Åbo universitet.

Men trots att våldet tar sig i uttryck på olika sätt, är offrens upplevelser av våldet ofta lika.

- Jag har intervjuat män som har blivit utsatta för kvinnans våld och den där upplevelsen hos de män är ungefär densamma som kvinnorna har. Reaktionen är ofta mycket emotionell. Mannen är ofta väldigt beroende och vill hålla fast vid partnern till varje pris. Så att man tar emot allt vad som kommer och väldigt sällan gör en polisanmälan.

Men det är inte bara männen som får ta emot skrik och slag inom familjen. Det händer också att kvinnor misshandlar sina barn.

- Ju yngre barn, desto mer är det mammor som använder våld. Mammorna är mycket mera med barnen. Det är ofta olika stressituationer, man har ett kolikbarn eller ett barn som gråter mycket av olika orsaker, som utlöser våldet. Men då barnen växer upp, ökar också mannens våld mor barn.

Men också om barnen inte direkt är föremål för våldet i familjen, så är verkningarna allvarliga. Det relevanta är inte alltid vem som använder sig av våld, utan vilka följderna är.

- Våldet är alltid mycket skadligt och vi vet av erfarenhet att det kan var farligare att bevittna våld än att bli utsatt för våld. Traumatiseringen är någonting som syns senare i livet och modellen som man får hemma genom att föräldrarna slåss och det finns våld dem emellan, det har enbart skadliga verkningar på barnets utveckling. Till exempel i barnskyddet så talar man mycket om missbruksproblem, alkohol och droger, men man glömmer alltför ofta bort våldet och ser inte sambandet som ligger bakom mellan våldet och till exempel missbruksproblem och psykiatriska problem.

Mer om ämnet på Yle Arenan