Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Riskanalyser behövs i Norra hamnen i Ekenäs

Från 2014
Norra hamnen i Ekenäs i bakgrunden
Bildtext Stormarketen planeras på båda sidor om tågbanan i Norra hamnen i Ekenäs.

Det behövs flera riskanalyser då järnvägen går genom den planerade stormarketen i Norra hamnen i Ekenäs. Västra Nylands räddningsverk vill att staden Raseborg exakt tar reda på vilka olyckor som kan ske då tågen kör genom byggnaden.

Västra Nylands räddningsverk och Trafikverket har nu gett sina utlåtanden om planerna på en stormarket i Norra hamnen i Ekenäs.

Räddningsverket vill ha en riskanalys som beskriver vilka olyckor som eventuellt kan ske, hur olyckorna kan förebyggas, hur evakueringar ska ske och hur räddningsarbetet ska genomföras vid en olycka.

Hur påverkar en olycka?

Räddningsverket konstaterar att det i detaljplanen inte över huvudtaget har utretts vilka risker det finns med en tunnel och hur en eventuell olycka påverkar. Räddningsverket anser att det redan borde finnas en riskanalys och anser därför att detaljplanen till den här delen borde remitteras.

Byggnaden borde också placeras så att räddningsverket kan köra fram till byggnaden, räddningsverket vill komma fram till åtminstone tre sidor av marketen.

Storleken på byggnaden innebär med största sannolikhet att det behövs automatiska släckningssystem. Det här måste man ta i beaktande då kommunaltekniken planeras.

Dessutom måste man se till att det finns tillräckligt med vatten vid en eventuell brand. Räddningsverket vill också att det ska vara möjligt att svänga med fordon i slutet av gatorna.

Säkerhetsföreskrifter ska följas

Trafikverket vill också ha riskanalyser om bland annat byggskedet, och verket vill sedan ge utlåtanden på analyserna. Trafikverket vill också att staden följer samma säkerhetsföreskrifter i byggnadsskedet som verket själv använder.

Staden måste också komma överens med trafikföretagen om avbrott i tågtrafiken, om bussar som ersätter tåg och så vidare. Det här borde staden göra 1-2 år i förväg.

Trafikverket påminner också om att staden i planeringen ska ta tågtrafikens buller och vibrationer i bekatande vid byggandet. Det transporteras farliga ämnen nu och då på banan och Trafikverket vill ha en riskanalys om det.

Detaljplanen påverkar inte farleden som finns i närheten, skriver verket i sitt utlåtande. Det finns en brygga inritad i planen för Norra hamnen och om den förverkligas så torde båtarna köra en litet annan rutt till bryggorna.
Då kan det vara bra att undersöka djupet så att båtarna även i framtiden tryggt kan ta sig till bryggorna.