Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kasköbanan kan privatiseras

Från 2014
Uppdaterad 02.05.2014 06:58.
Järnvägen i Kaskö
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Kan kasköbanan privatiseras? Den tanken umgås man med i Kaskö för att garantera att banan ska kunna grundförbättras. Förhoppningarna om att få statliga pengar för förbättringen verkar vara långt borta nu när trafikverket har gått ut med uppgifter om att underhållet eventuellt upphör efter utgången av 2015.

Kasköbanan

Programmet är inte längre tillgängligt

- Vi kommer att fightas för banan. Nu när Kaskö hamn har upptagits i det europeiska transportnätverket från årets början tycker jag att vi har goda grunder att kräva att banan sätts i skick, säger hamnkapten Timo Onnela i Kaskö.

Det betyder också att Kaskö har möjlighet att få EU-stöd för olika hamnprojekt.

Trafikverket slutar med underhållet

Den här veckan har tidningarna rapporterat om att Trafikverket slutar underhålla bland annat järnvägsavsnittet mellan Kaskö och Seinäjoki av ekonomiska orsaker. Men att dra bort underhållet precis när man ändå satsar pengar på att sätta bangården i skick verkar inte riktigt stämma, tycker Patrik Hellman, projektchef för hamnen.

- Det är ju förvånande eftersom man ska börja underhåll av bangården här i Kaskö. Det känns konstigt att man å ena sidan underhåller och å andra sidan säger att det inte behövs, säger Hellman.

Grundförbättring nödvändig

Kaskö stad och Kaskö hamn har gjort många insatser för att lyfta fram betydelsen av kasköbanan genom åren. Bland annat har uppvaktningar och lobbningar gjorts i förhoppning om att få pengar för grundförbättring av banan. En grundförbättring skulle vara nödvändig för att inte bara bibehålla trafiken på banavsnittet på nuvarande nivå, utan också öka förutsättningarna för en livligare trafik.

- I nuläget transporteras 300 000 ton varor på den här banan. Det är inte en liten mängd det heller. Om man tänker att den skulle vara på landsvägen skulle landsvägarna bli i ännu sämre skick. Och där finns inga pengar heller, säger Onnela.

Att underhålla banan mellan Kaskö och Seinäjoki kostar mellan en och en halv till två miljoner euro per år. Kostnaderna för att grundförbättra banan rör sig mellan 100 och 124 miljoner euro. När trafikminister Merja Kyllönen besökte Kaskö 2012 gavs inga löften om pengar för grundförbättringar, men kasköborna fick ändå signaler om att underhållet ska fortsätta.

- Vi fick uppfattningen att banan ska hållas i skick i tio år för att under den tiden hinna utreda hur man ska gå till väga. Därför är det lite förvånande att man nu säger att det endast gäler till nästa års slut, säger Hellman.

Privat finansiering

Det har också förts diskussioner kring möjligheterna att banan kunde finansieras privat.

- Det har inte utretts vilka alternativa metoder man skulle kunna titta på för att rusta upp den här banan. Borde man hitta andra finansieringsmöjligheter eller ägarstrukturer kring banan för att få den att fungera, säger Hellman.

- När vi har haft möte med kommunerna längs banan har det varit diskussioner om de skulle ha möjlighet att sätta pengar i projektet och det är en sådan sak som måste undersökas den närmaste tiden, säger Onnela.