Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dags att bekämpa främmande växter

Från 2014
Jättebalsamin
Bildtext Jättebalsamin.
Bild: Foto: Eva Frantz

Våren är en bra tidpunkt at bekämpa främmande växter, som jättebalsamin och jätteflokor, då växterna ännu är små. Finlands naturskyddsförbund uppmanar nu finländarna att identifiera och bekämpa främmande växter.

Observationer av skadliga främmande arter tas emot på webbadressen www.vieraslajit.fi (på finska).

Främmande växtarter är växter som spridit sig från sin naturliga omgivning till ett nytt område. Som skadliga främmande arter räknas sådana som tränger undan den ursprungliga naturliga växtligheten och som orsakar människor ekonomisk eller estetisk skada eller är hälsovådliga.

- De mest kända skadliga främmande växterna i Finland är blomsterlupin, jättebalsamin, jätteflokor samt vresros. Dessutom är snårvinda, nordamerikanska gullrisarter som kanadensisk gullris och pestskråp typiska växter som rymmer från trädgårdar, berättar Miia Jauni som forskar i lupiner vid Åbo universitet.

Enligt Markus Seppälä, expert på främmande växtarter vid Finlands naturskyddsförbund, är det enda sättet att förhindra främmande växter att sprida sig att alla finländare deltar i arbetet att bekämpa och kartlägga arternas spridningsområden.

Lokalföreningarna vid Finlands naturskyddsförbund ordnar årligen bekämpningstalkon runtom i landet.