Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagförslag klargör identitetsstöld

Från 2014
Uppdaterad 02.05.2014 12:15.
fingrar på tangetbordet
Bild: Yle

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att identitetsstöld kriminaliseras som ett självständigt brott.

Identitetsstöld är i sig inte ett brott enligt gällande lag men den som gör sig skyldig till identitetsstöld döms ofta för något annat brott, till exempel ärekränkning eller bedrägeri.

Enligt lagförslaget ska den dömas för identitetsstöld som i syfte att vilseleda använder en annans personuppgifter. Gärningen ska också ha förorsakat ekonomisk skada eller stor olägenhet.

Som ekonomisk skada kan till exempel betraktas stora kostnader för att rätta till situationen. Om missbrukaren har använt en falsk profil kan det betraktas som en stor olägenhet om den utsatta måste kontakta ett stort antal personer som har trott sig kommunicera med den vars identitetsuppgifter har stulits.

Lagändringarna krävs för att EU:s direktiv om angrepp mot informationssystem ska kunna genomföras.

Syftet med direktivet är att ingripa mot nya hot, som massiva angrepp mot informationssystem genom så kallade botnät. Botnät är ett nätverk av datorer som är infekterade av datavirus eller så kallade trojanska hästar.

Dataskadegörelse och grov dataskadegörelse ska också avskiljas som självständiga brott.

Som grov dataskadegörelse ska bland annat betraktas att brottet begås med hjälp av botnät, om det handlar om en kriminell sammanslutning eller om angreppet riktas mot kritisk infrastruktur.