Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rädd patient eller aktiv föderska?

Från 2014
Uppdaterad 05.05.2014 17:53.
Bild: Yle/ Katarina Andersson

De finländska föderskorna är allt mer ängsliga inför förlossningen. En orsak är att sjukhusen och rådgivningarna skurit ner på förlossningsförberedelserna men också att det växande nätsurfandet bidrar till att skräckhistorier sprider sig.

Det här visar en enkät bland barnmorskor runtom i landet som Yle Uutiset har gjort. 48 barnmorskor svarade på enkäten. Av dem anser 67 procent att man i dag inte har resurser att ge familjerna tillräckligt med information på förhand.

Bara 23 procent av de som svarade anser att förberedelserna är tillräckliga. Nästan hälften av alla barnmorskor berättar att man har gjort nedskärningar på den egna arbetsplatsen.

Förlossningsavdelningen vid ÅUCS
Bild: Yle/ Nora Engström

Webben skrämmer upp

Mycket av det förberedande arbetet har flyttat ut på nätet. Barnmorskorna anser visserligen att nätet är dagens melodi och att det är naturligt att många unga mammor letar efter information på olika webbsidor.

I enkäten svarar många att det är ett bra komplement till personlig rådgivning. Nätet är alltid tillgängligt och man kan gå tillbaka och kolla upp flera gånger. Men risken för missförstånd är stor och många gånger kan informationen och diskussionerna elda under förlossningsrädslor. En av barnmorskorna har till och med förbjudit familjer att surfa runt.

Nya förlossningssalen vid Lojo sjukhus
Bild: Yle/Minna Almark

"Många hittar bara sorgliga berättelser på nätet, jag uppmuntrar ingen att leta efter information på nätet. De facto förbjuder jag de blivande föräldrarna att surfa runt efter annat än direkta länkar som innehåller material för förlossningsförberedelser."

"Diskussionsforumen på nätet skapar mest förlossningsskräck när folk inte förstår vad det handlar om"

Barnmorskorna anser att man kunde utveckla servicen på nätet. Det är bra att man kan ställa frågor och diskutera men diskussionerna borde ledas av sakkunniga.

Några barnmorskor anser att dagens föderskor är känsligare än förr. Bara det att man talar om saker med deras riktiga namn gör att kvinnorna blir rädda och ångestfyllda.

Ojämlikheten stor i landet

Hur man förbereder familjerna varierar stort i landet. På en del ställen deltar föderskorna bara i en massföreläsning. Också besöken på förlossningsavdelningarna har avskaffats. Men det finns goda exempel. Till exempel i Kajanaland har man arbetat mycket med det förberedande arbetet.

Allt fler BB:n läggs ner

  • I dag finns det 29 förlossningssjukhus i Finland men de blir bara färre.
  • Nedläggningstakten har varit snabb de senaste åren. Efter 1991 har man lagt lapp på luckan på 20 förlossningsenheter i Finland.
  • Följande i tur är BB vid Malmska sjukhuset i Jakobstad som läggs ner i sommar. Ekenäs BB lades ner år 2010 och Kristinestads BB år 1999.
  • Social och hälsovårdsministeriet har slagit fast att 1000 förlossningar per år är ett minimum. Alla BB:n som har färre föderskor ska läggas ner.
  • Vid Lojo sjukhus hade man år 2012 983 föderskor, i Jakobstad 428, i Borgå 828 och i Mariehamn noterades 289 förlossningar.

År 2008 trädde ett direktiv i kraft som slog fast att ansvaret för förlossningsförberedelser ligger på kommunen och rådgivningarna och är en del av den helhetsservice som familjen ska få. I den bästa av världar kan det här leda till ett fungerande samarbete mellan förlossningssjukhus, rådgivningar, barnmorskor och sjukvårdspersonal.

Bildtext Kampen för Ekenäs BB.
Bild: Yle

Yle Uutisets enkät visar ändå att direktivet ofta har lett till att det finns stora skillnader i hur mycket kommunerna satsar och det försätter familjerna i en ojämlik situation.

"Jag är förvånad över hur lättvindigt man kan skära ner på servicen. En ledningsgrupp fattar ett beslut som har konsekvenser för tusentals människors liv."

"Det finns inga riksomfattande normer för hur förberedelserna ska skötas. Alla borde ha tillgång till samma service"

"Många har inte en aning om vad som kommer att hända rent fysiologiskt och känner inte sin egen kropp"

"Det blir mer bedövning. Och mer rädslor. Förväntningarna är helt orealistiska"

Bättre förberedelse ger spar?

Många av barnmorskorna tror att man de facto kunde spara pengar genom att satsa mer på det förberedande arbetet. En föderska som har kunskap om vad som ska hända klarar sig själv längre och behöver kanske mindre smärtlindring. Den som inte har kunskapen blir en passiv och rädd patient istället för en aktiv föderska.

"Vi har märkt att föderskorna kommer till sjukhuset när förlossningen redan är inne i ett aktivt skede. De känner sig trygga med att stanna hemma en längre tid."

"Det är ledsamt att man inte värdesätter den betydelse förlossningen har för kvinnan och hela familjen. Det som kunde vara en stärkande och helande upplevelse kan i värsta fall bli nåt som slår sönder kvinnans självförtroende i tusen blodiga skärvor."

Heli Mansikka/Yle Tampere
Stina Tuominen/Yle Uutiset

Läs också:
"Skräm inte föderskor på nätet"

Diskussion om artikeln