Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Karis kan få skateboardpark

Från 2014
Uppdaterad 26.05.2014 15:16.
En karta över var den plnaerade skateparken kunde byggas i Karis
Bildtext Platsen vid Karis idrottspark där skateboardåkarna kunde hålla till på.
Bild: Raseborgs stad.

Raseborg har utrett var staden kunde låta bygga en park för skateboardåkning och föreslaget för fritidsnämnden är att parken byggs vid Karis idrottspark. I Fiskars står Mannerheims barnskyddsförbund i beråd att bygga en egen park i byn.

Idrottsplanerare Jörgen Pind och ungdomssekretare Fredrika Åkerö har utrett om en skatepark kunde byggas i Ekenäs centrum, men det finns ingen självklar plats för en skatepark i Ekenäs.

Vid Ekenäs trafikcenter kunde en byggas på den gamla busstationstomten, men staden äger inte marken och området är inte avsett för idrottsanläggningar. Det betyder att en skatepark där inte kan bli verklighet år 2015.

Naturlig plats i Karis

Vid Karis idrottspark finns ett område som skulle lämpa sig för en skatepark. Det går att genomföra projektet genom ett byggnadslov eller åtgärdstillstånd.

Området är centralt beläget och lättillgängligt för användarna. Området används flitigt av motionärer och idrottare. Platsen är synlig och har få direkta grannar, heter det i beredningen av ärendet.

Fritidsnämnden i Raseborg möts på torsdag (8.5) för att diskutera frågan.

Skatepark också i Fiskars

I Fiskars planerar Mannerheims barnskyddsförbund att bygga en kombinerad skate- och ungdomspark i byn.

Parken har en budget på 76 000 euro. Parken planeras av landskapsarkitekt Janne Saario som också har planerat parker i bland annat Grankulla, Helsingfors och Luleå.

Det ska också gå att spela basketboll i parken.

Fritidsnämnden i Raseborg ska på mötet på torsdagen också ta ställning till en ansökan om understöd till parken. Enligt förslaget skulle staden betala 4 000 euro i understöd till ungdomsparken i Fiskars.

Mannerheims barnskyddsförening är beredd att betala 20 000 euro för parken, Sophie von Julins stiftelse står för 30 000 euro, Fiskars bolag står för marken och markberedningen för 5 000 euro och resten, 21 000 euro, ska komma från övriga sponsorer.

Diskussion om artikeln