Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland är fortfarande bästa landet för mammor

Från 2014
Uppdaterad 06.05.2014 10:58.
baby
Bildtext Finland hör till toppländerna bland mödra- och spädbarnsvård.

Finland är för andra året i rad det bästa landet för mammor, enligt en rapport från organisationen Rädda Barnen. Också i övrigt tar de nordiska länderna hem tätplaceringarna i rankingen. Svårast att vara mamma är det i krisdrabbade länder i Afrika.

Enligt rapporten från Rädda Barnen står Finland på första plats bland 178 länder med tanke på hur väl man lyckas stöda mammorna i landet.

Rapporten granskar indikatorerna mödra- och barndödlighet, kvinnors utbildning, ekonomiskt läge i landet och kvinnornas andel i parlamentet. Finland var inte det bästa landet för ett enda av kriterierna, men Finland är det enda landet som ligger bland de 15 bästa inom alla fem delområden.

Svårast att vara mamma i krisdrabbade Afrika

De tuffaste länderna att vara mamma i har en närhistoria med väpnade konflikter. Sex av tio länder längst ner på Rädda Barnens lista har också råkat ut för naturkatastrofer.

Allra svårast är det enligt rapporten att vara mamma i Somalia, Demokratiska republiken Kongo, Mali och Niger. Också de andra länderna längst ner på listan finns i Väst- och Centralafrika.

Mammornas och barnens situation har också försämrats drastiskt under de senaste femton åren i Väst- och Centralafrika. Dödligheten bland mödrar och spädbarn har ökat i snabb takt i samma områden.

I krisområden är det svårt eller omöjligt för mammorna att försörja familjen och barnen löper stor risk att råka ut för våld eller utnyttjas. Det krisartade läget gör att mammorna blir traumatiserade och känner sig hjälplösa.
Vid områden med humanitära eller väpnade konflikter dör barn p.g.a. vacklande infrastruktur, brist på bashälsovård och brist på kunnig vård vid förlossningen.

Bättre bashälsovård räddar mammor och barn

Slutsatser som dras i rapporten är bl.a. att internationell hjälp vid krisområden borde tryggas. Hälsovårdspersonal vid krisområden borde också få ett bättre skydd. Mödrar och barn borde ha bättre tillgång till bashälsovård och hälsovård specialicerad på mödrahälsa.

I Burkina Faso och i Pakistan har man lyckats öka andelen utbildad hälsovårdspersonal vid förlossningar med 20 procent efter millennieskiftet. Det här har lyckats också i oroshärdar i länderna.

I Afghanistan och Nepal har barns och mammors hälsa blivit avsevärt bättre till följd av fler barnmorskor, vaccineringsprogram för barn och bättre utbildning bland flickor och kvinnor.

Nepal har lyckats minska mödradödligheten till en fjärdedel av vad den var år 1990.

Rädda Barnens mammaindex : Satsningar på mödravård i konfliktländer gör skillnad