Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tätare försvarssamarbete mellan Finland och Sverige

Från 2014
Uppdaterad 06.05.2014 20:22.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Gemensamma förband ett framtida mål - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Finland och Sverige planerar att avsevärt öka samarbetet inom alla försvarsgrenar. Det kan till exempel innebära att länderna tillsammans skaffar nya fartyg till marinen. De planerar också gemensamma förband.

Försvarsministrarna Carl Haglund (SFP) och moderaten Karin Enström från Sverige undertecknade på tisdagen en arbetsplan för det ökade försvarssamarbetet. Enligt Carl Haglund har de två diskuterat saken sedan i fjol höstas. Han understryker att arbetsplanen är väl förankrad i regeringarna i Sverige och Finland och också hos president Sauli Niinistö.

Köper fartyg tillsammans?

Planen innebär utökat samarbete inom nio områden i försvaret. Det gäller främst mera omfattande övningar tillsammans och utbyte av uppgifter inom övervakningen av luftrum och havsområden. Dessutom ingår tankar om gemensamma förband och materielanskaffningar. Carl Haglund nämner nya fartyg till marinen som exempel på möjliga anskaffningar.

Försvarsmakterna i Finland och Sverige ska under de närmaste månaderna göra upp mer detaljerade planer för hur samarbetet ska se ut.

- Det här är ett steg som ytterligare fördjupar vårt fredstida försvarssamarbete, säger Karin Enström. Hon betecknar planen som viktig för Sverige.

- Med tanke på vårt gemensamma geografiska läge är det naturligt att Finland och Sverige söker samarbete av den här typen säger hon.

Tjänstemän byter jobb med varandra

Enligt arbetsplanen är det inom marinen som samarbetet kan öka mest. Förutom eventuella gemensamma anskaffningar är tanken att marinens fartyg ska kunna utnyttja det andra landets hamnar för bunkring och underhåll. Övervakningen till havs vill man förbättra genom att utnyttja varandras sjölägesbilder.

- Vi vill också undersöka möjligheterna att utbilda gemensamma förband. De ska användas för EU:s och FN:s operationer och för fredstida uppdrag i vårt närområde, säger Karin Enström.

Inom flygvapnet gäller samarbetsplanerna, precis som till havs, gemensam övervakning, övningar och gemensamma förband. Inom marktrupperna vill Finland och Sverige få till stånd bättre militärövningar genom att träna tillsammans.

- Ett exempel är kvalificerad vinterutbildning, säger Enström.

Ytterligare en idé är att personal från de två ländernas försvarsministerier växeltjänstgör hos varandra.

- Det skapar bättre förståelse och djupare insikter i den andras försvar, säger hon.

"Ingen allians"

Försvarsministrarna säger att det inte handlar om att skapa en försvarsallians mellan de två länderna, men de låter förstå att samarbetet kan lägga grund för en eventuell sådan i framtiden.

- Det är klart att det här skapar förutsättningar för att gå längre, om det någon vacker dag finns politisk vilja till det, säger Carl Haglund.

Både han och Karin Enström understryker att planen för samarbete inte tar ställning till medlemskap i Nato. Enligt ministrarna ska det finsk-svenska samarbetet inte ses som något alternativ till det nordiska försvarssamarbetet.

Kommunicerar på svenska

I och med försvarssamarbetet kan det finnas skäl för tjänstemän och militärer att fräscha upp sin svenska. Försvarsminister Carl Haglund säger nämligen att det mesta av kommunikationen går på svenska.

- Vi jobbar mest på svenska, men en del gemensamma dokument skrivs på engelska som är det gemensamma språket för försvarsfrågor i Europa. Språket är ingen central fråga i det här sammanhanget, men det är alltså svenska och engelska som gäller i praktiken, säger Haglund.

Diskussion om artikeln