Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barnen med vid vigselaltaret?

Från 2014
Par som gifter sig, mannen sätter ringen på brudens ringsfinger.

Familjerådgivaren Markku Orsila föreslår att vigselformuläret ändras så att också barnen beaktas.

Orsila som är delegat vid det pågående kyrkomötet i Åbo hoppas att förslaget väcker diskussion om familjerna och barnen inom kyrkan och också inom samhället.

Tre praktiska ändringsförslag har lagts fram under kyrkomötet.

Ett förslag är att man frågar de blivande makarna om de också tar hänsyn till den andra partens barn. Frågan kunde ställas efter att makarna har sagt ja till varandra.

Ett annat förslag är att då det äkta paret välsignas efter vigseln också barnen kunde delta vid altaret.

I det tredje förslaget föreslås att också barnen beaktas i vigselformulärets ordalydelse.

Vigselformuläret har varit det samma i flera decennier.

Men giftermål handlar inte längre bara om två parter utan nu finns ofta också barn med i bilden. Ändringarna behövs eftersom det är bra att på förhand tala om vad som händer då de vuxna gifter sig, säger Orsila.