Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finska och svenska redan i ettan?

Från 2014
Uppdaterad 07.05.2014 08:47.
två barn kämpar på en bänk
Bild: Yle/Monica Slotte

Om ett par år kan elever i Raseborg komma att läsa det andra inhemska språket redan i ettan. Målet är en förenhetligad läroplan och bättre språkkunskaper i en tvåspråkig miljö.

Radio Vega Västnyland: Finska och svenska redan i ettan

5:20

Den nya läroplanen träder i kraft år 2016 och inbegriper att timresursen ses över i samtliga ämnen.

- Tanken är att hela Raseborg har en gemensam läroplan där vi främjar de båda inhemska språken.

Enligt bildningsdirektör Robert Nyman kommer barnen i Raseborg i såfall att läsa mera språk än vad minikraven stipulerar. Den totala mängden undervisning ökar inte utan det handlar om en omfördelning av timmar.

En man som heter Robert Nyman.
Bildtext Robert Nyman, bildningsdirektör i Raseborg.
Bild: yle/börje broberg

- Vi erbjuder då ett A1 och ett A2 språk. Finskan respektive svenskan kommer in redan på första klass för alla. Man ska också kunna studera engelska i nästan lika hög grad som förr.

Nyman poängterar att tidig språkinlärning är något som påtalas i de flesta sammanhang som någonting positivt och eftersträvansvärt.

- En utmaning kan utgöras av finskspråkiga elever som flyttar till orten senare under sin skolgång. De har då inte samma grund i svenska som sina klasskamrater. Men enligt skolornas personal är det här ett problem vi kan handskas med.

Vid Hakarinne skola i Ekenäs lär sig eleverna svenska på ettan redan i dag.

Lågt staket

Eija Dahlberg är ordförande för Hem och skola-föreningen vid finska Kiilan koulu i Karis. Hon är odelat positiv till tidigarelagda studier av det andra inhemska språket.

Eija Dahlberg
Bildtext Eija Dahlberg är ordförande för Hem och skola vid Kiilan koulu i Karis.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Ju tidigare man börjar lära sig ett nytt språk, desto bättre. Under de första trevande kontakterna förstår man kanske inte varandra helt men det kommer med tiden. I dagis- och skolsammanhang startar man med en lekfull infallsvinkel, det har vi märkt bära frukt.

Dahlberg berättar att man nu försöker sig på gemensamt umgänge mellan Kiilan koulu och svenska Katarinaskolan.

- Vi ska spela ishockeyspel, lämpligt inför den riktiga matchen. Om det visar sig lyckat är det någonting vi går vidare med. Det är ju annars lätt hänt att man håller sig inom sin egen skolas väggar.

Engelskan viktig

En senare engelska kan nog väcka känslor på finskt håll, tror Eija Dahlberg.

- Det har ju alltid varit ett viktigt språk och ett populärt alternativ.

Planeringen fortsätter

Ärendet togs upp i bildningsnämnden igår (6.5). Nämnden beslöt att planeringen fortsätter för obligatorisk undervisning i det andra inhemska redan i ettan.

Diskussion om artikeln