Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Pernå Kyrkoby skola föreslås stängas

Från 2014
Uppdaterad 08.05.2014 07:46.
Pernå kyrkobyskola
Bildtext Pernå Kyrkoby skolas framtid ifrågasätts
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Skolelevernas framtid i Lovisa börjar småningom klarna. Arbetsgruppen för skolnätet i Lovisa vill att Pernå Kyrkoby skola och Tessjö skola stängs samt att Isnäs får en tvåspråkig skola.

Skolnätet i Lovisa skall utvecklas i etapper från år 2015 fram till år 2020, det anser arbetsgruppen som det senaste året har jobbat med utredningen.

År 2015 föreslår arbetsgruppen att Pernå Kyrkoby skola skall läggas ner. Elevprognosen för skolan är nedåtgående säger bildningsdirektör Thomas Grönholm, som är ordförande för arbetsgruppen.
Förslaget är att eleverna flyttas till Forsby skola, som är så pass stor att den bra kan ta emot alla barn. Skolan är också i hyfsat skick och kräver inga större investeringar menar Grönholm.

- Resurser kan tas tillgodo då lärare från Kyrkoby skola följer med till Forsby skola.

Isnäs får en tvåspråkig skola

Från och med hösten 2015 skall Isnäs skola och Isnäsin koulu sammanslås och bli en tvåspråkig skola.

- De två skolorna i Isnäs är ett undantag då de ligger så avsides från de övriga skolorna i Lovisa säger Grönholm.

För att en tvåspråkig skola skall kunna förverkligas krävs specialtillstånd från ministeriet och att skolan får pengar från annat håll. Det kommer att bli ett experiment på två läsår. Ifall förslaget inte godkänns flyttar eleverna från Isnäs skola till Forsby skola och eleverna från Isnäsin koulu till Koskenkylän koulu.

Allt hänger på att Isnäs får en tvåspråkig skola. Ifall det inte lyckas bevaras Kyrkoby skola eftersom elever från Isnäs skola då flyttar till Forsby skola.

Vad är sannolikheten att det blir en tvåspråkig skola i Isnäs?

- Det vågar jag inte säga, det måste vi noggrant utreda säger Grönholm.

Också Tessjö skola läggs ner

Elever fån Tessjö skola föreslås flytta till Generalhagens skola hösten 2016. Tessjö skola är på endast 5 kilometers avstånd från centrum och det finns plats i den mottagande skolan. En ytterligare motivering är att flera elever från skärgården redan nu åker samma rutt till Generalhagens skola som till Tessjö skola, det blir bara lite längre väg.

Det föreslås också att Teutjärven koulu stängs och eleverna därifrån flyttar till Kirkonkylän koulu.

Enligt arbetsgruppens förslag är Haddom skola inte längre hotad.

Thomas Grönholm vill rikta ett stort tack till alla de elva personer som ingått i arbetsgruppen. Det har varit livliga diskussioner och åsikterna har ofta gått isär men stämningen har ändå alltid varit god.

Nu återstår reaktionerna

Arbetsgruppens förslag presenterades på onsdag och nu får kommuninvånare svara på en enkät som publiceras på torsdag. Det är också möjligt att skicka frågor per e-post och frågorna besvaras och publiceras på nätet.

I september åker utredningen vidare till bildningsnämnden, i oktober till stadsstyrelsen och slutligen till fullmäktige i november.

Nu inleds en utmanande period då föräldrar, mor- och farföräldrar och övriga kommuninvånare ger giftig respons avslutar Grönholm.

Läs också "Vi känner oss nonchalerade" och Lovisa föräldrar får diskutera skolor i juni och

Det är ett hårt slag mot hela byn